Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Esko Aho: Så här ska bristen på arbetskraft lösas i sydvästra Finland

Från 2017
Uppdaterad 25.10.2018 14:20.
Valmet Automotives fabrik i Nystad,  bilden är en flygbild.
Bildtext Bilfabriken i Nystad hör till de företag som behöver arbetskraft.
Bild: Valmet Automotive Inc

Det är inga enkla patentlösningar Esko Aho kommer med då hans färska rapport på torsdag presenterades.

Aho hade som uppdrag att utreda hur regionen ska klara av industrins stora efterfrågan på arbetskraft i sydvästra Finland.

Aho utnämndes i våras till utredningsman av näringsminister Mika Lintilä (C) och idag överlämnade han sin rapport till ministern.

Stor efterfrågan på arbetskraft

Sydvästra Finland genomgår en så kallad positiv strukturomvandling i och med att det plötsligt går ekonomiskt mycket bra för regionen.

Egentliga Finlands Närings- trafik- och miljöcentral uppskattar att det under de kommande fem åren kunde skapas upp till 30 000 nya jobb i regionen.

Åbovarvets orderstock kräver till exempel att varvet och underleverantörerna utökar sin personal från nuvarande 7000 till 19 000 personer fram till 2024.

Statistiken visar att omsättningen hos företagen i Egentliga Finland har vuxit mer än i landet i övrigt. Tillväxten är kraftigast inom sjöfartsindustrin. Under de senaste sex åren har produktionen fördubblats.

Staten och lokala aktörer borde sluta ett "broavtal"

Esko Aho föreslår att lokala myndigheter och andra aktörer tillsammans med staten ska avtala om ett avtal på samma sätt som Nokias Bridge-program som utvecklades då Nokia på några år förlorade 18 000 arbetsplatser.

Esko Aho
Bildtext Esko Aho ger rekommendationer för hur man ska hålla i den positiva strukturomvandlingen som sker i sydvästra Finland.
Bild: Petteri Paalasmaa/All Over Press

Nästan hälften av de förlorade arbetsplatserna vid Nokia fanns i Finland. Programmet hjälpte sextio procent av dem som förlorade sitt arbete att starta eget företag innan de slutade på Nokia.

Färsk fakta ger rätt beslutsunderlag

Esko Aho säger i sin rapport att det finns ett akut behov av en gemensam databas för regionens näringsliv och statliga myndigheter.

Sjösättning av Mein Schiff 5 januari 2016
Bildtext Mein Schiff 5 byggdes vid Åbovarvet.
Bild: Yle/ Nora Engström

- Det är omöjligt att fatta riktiga beslut om de grundar sig på föråldrad information, säger Aho. Alla borde ha samma bild av läget i regionen.

Helsingfors behöver ett Åbokontor

För att få bukt med bristen på arbetskraft inom industrin i sydvästra Finland föreslår Aho att man grundar ett särskilt Åbokontor i Helsingfors.

Han anser att sydvästra Finland som region är alltför okänd i resten av landet och man känner inte heller till att det finns en stor efterfrågan på arbetskraft i regionen.

Regionen måste få större synlighet

Ett av de konkreta förslag Aho kommer med i rapporten är att landskapen i sydvästra Finland borde ha en egen temadag under nästa års Suomi Areena-evenemang i Björneborg.

Publik under suomi-areena i Björneborg 2015.
Bildtext Suomi Areena lockar bland annat politiker och debattörer till Björneborg.
Bild: YLE/Jaani Lampinen

Dagen skulle ordnas tillsammans med näringslivet och framför allt med teknologiindustrin, tycker Aho.

Invandrare behövs

Enligt rapporten behövs också ett program för hur man på lång sikt kunde se till att det finns tillräckligt med arbetskraft med hjälp av arbetskraftsinvandring.

Bättre infrastruktur och mer utbildning

Esko Aho efterlyser satsningar på bättre kommunikationer i regionen, och lättare byråkrati för näringslivet.

Lärare undervisar elever.
Bildtext Skolelever ska informeras om vad industrin behöver för kunnande.
Bild: Mostphotos / Matej Kastelic

Han vill också att grundskolelever och gymnasiestuderande ska få bättre information om vilka krav arbetslivet ställer på dem.

Aho tycker också att det nyligen grundande tekniska samarbetsuniversitetet borde utvärderas varje halvår.

Artikeln har uppdaterats kl 13:33 med siffror på det ekonomiska läget inom näringslivet i sydvästra Finland.

Diskussion om artikeln