Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Jarmo Grönman har flest bindningar till näringslivet av Borgåpolitikerna

Från 2017
Uppdaterad 28.08.2017 13:04.
Borgå stadshus en höstdag
Bild: Jeannette Lintula/yle

Borgå stad har ännu inte publicerat de förtroendevaldas bindningar på stadens webbplats, trots att uppgifterna borde ha publicerats den 1 augusti i år.

- Listorna har ännu inte publicerats på webben eftersom de ska justeras, säger Camilla Nordström, byråsekreterare vid Borgå stad.

Yle Östnyland har ändå fått ta del av materialet. I det framkommer att Jarmo Grönman (Saml) är den som har flest bindningar till näringslivet.

Klubba på bord
Bild: Yle

Grönman, som är ordförande i stadsutvecklingsnämnden, uppger att han sitter med i tio bolags styrelser.

Bland dem finns Porvoon Panimo Oy, J-G Kiinteistöt Oy, Jomer Oy, Pocatello Oy, Oy Rukafun Ab, Asian Food House Oy. Dessutom sitter han med i flera bostadsbolag.

I en del av bolagen fungerar Grönman som styrelseordförande. Dessutom sitter han med i styrelser som Borgå stads representant, till exempel i Borgå A-bostäders styrelse.

Bostadsbolag och föreningar vanliga

Anders Rosengren (SFP), ledamot i stadsstyrelsen, hör också till dem som uppgett flera bindningar. De flesta har att göra med hans roll som stadens representant i stadens egna bostadsbolag.

Rosengren har också många föreningsuppdrag, till exempel är han ordförande för Borgåbygdens ungdomsförbund, ordförande i Borgå sockens 4 H och ordförande för Borgå lokalavdelning för SLC-Nyland.

Politikers och tjänstemäns bindningar ska publiceras på webben

Dan Tallberg (Saml) är ersättare i stadsutvecklingsnämnden. Han sitter på höga poster i fem bolag.

Bland dem finns Östnylands Andelsbank och Kokonniemen Palloiluhalli, bolaget som vill bygga fotbollshallen i Kokon. Tallberg är också föreningsaktiv.

Tuomas Kanervala (C), vice ordförande i revisionsnämnden, sitter med i tre bolag som verkställande direktör och i ett bolag som styrelseordförande. Bolagen sysslar till exempel med konsultering och IT-tjänster.

Få har betydande förmögenhet

Borgåpolitikerna har inte uppgett betydande förmögenhet. Endast Johan Söderberg (SFP) meddelar att han är delägare i fastigheter i Mickelsböle och Pellinge, sammanlagt på 18 hektar.

I övrigt sitter Söderberg, som fungerar som första vice ordförande i stadsstyrelsen, som ordförande i Borgå Energi-koncernens moderbolag samt som styrelsemedlem i Borgå Elnät Ab.

Endast sådan förmögenhet som kan ha betydelse för det kommunala beslutsfattandet behöver uppges.

Stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP) meddelar att han är verkställande direktör och styrelseordförande i det egna bolaget Jaakko Jalonen Oy.

Jaakko Jalonen (SDP) i Borgå.
Bildtext Jaakko Jalonen (SDP)
Bild: Yle/Katarina Lind

Jalonen är också ordförande för föreningarna Borgå Tarmo samt Porvoon Urheilun Tuki.

Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander (SFP) uppger inga bindningar. Hon sitter alltså varken med i bolags eller föreningars styrelser.

Borgå stads tjänstemäns bindningar publicerades för några veckor sedan och innehöll inget anmärkningsvärt.

Tidningen Östnyland var först med nyheten om de förtroendevaldas bindningar.

Sibbo, Lovisa och Lappträsk också efter tidtabellen

Lovisa, Sibbo och Lappträsk har ännu inte publicerat politikernas bindningar, men kommer att göra det i början av september.

I Sibbo och Lovisa ska revisionsnämnderna ännu göra ett par justeringar innan materialet offentliggörs.

Artikeln har korrigerats 28.8.2017 kl. 13.03. Meningen om att revisionsnämnden hade behandlat ärendet var felaktig och plockades bort. Revisionsnämnden kunde inte behandla ärendet på sitt senaste möte eftersom listorna inte var klara. Ordvalet "ärendet" i Camilla Nordströms citat har ändrats till "de", eftersom citatet annars kunde tolkas fel.