Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Behovet av investeringar stort i Hangö - knappt om pengar

Från 2017
Uppdaterad 24.08.2017 20:27.
Tre gröna Monopolhus i rad på eurosedlar.
Bildtext Bland annat fastigheterna i Hangö behöver renoveras.
Bild: All Over Press

Inom Hangö stad pågår intensivt arbete med att trimma budgeten för nästa år. Fastigheter, vatten- och avloppsnätet samt gator behöver fixas, men det är ont om sekiner.

Vattenverket, intern service som har hand om stadens fastigheter och kommunaltekniken behöver flera miljoner för att investera i nytt och uppdatera befintliga konstruktioner.

Verktyg
Bildtext Behovet uppgår till flera miljoner euro.
Bild: Pixabay

Från stadsstyrelsens sida har staden gett en budgetram på 3,6 miljoner euro för investeringar nästa år.

Trots att samtliga enheter inom den tekniska sektorn har trimmat på sina förslag ligger investeringsbehovet nu på drygt 4,5 miljoner euro för nästa år.

Tekniska nämnden har för sin del godkänt budgetförslaget för nästa år. Förslaget går nu vidare till stadsstyrelsen som kanske ger nämnden och de tekniska enheterna i latläxa att banta på förslaget.

Skulle behövas mycket mera pengar

Redan för att hålla alla fastigheter i det skick som krävs skulle det behövas mellan 3 och 3,5 miljoner årligen i Hangö, säger Bengt Lindholm, chef för intern service.

Utöver det kommer problem med inomhusluft och andra akuta problem.

Dessutom behöver gator samt vatten- och avloppsverket också pengar.

Positivt är att staden ser ut att lyckas sälja en hel del äldre fastigheter som är i behov av renovering så som gamla brandstation. Det betyder att trycket på att sätta pengar på renoveringar minskar, konstaterar Lindholm.

Skolsanering kostar pengar

Ett av de stora projekten som pågår i Hangö just nu är saneringen av skolhuset i Hagaparken. I byggnaden finns de finska eleverna i årskurs 7-9 och det finska gymnasiet.

Skolan behöver renoveras grundligt, och dessutom finns det problem med inomhusluften. Det handlar alltså om sanering på bred front.

Hangö finska högstadie och gymnasium.
Bildtext Saneringen av skolhuset i Hagaparken i Hangö fortsätter de kommande åren.
Bild: Hangö stad

I år har sex klassrum renoverats så att två klassrum har gjorts helt färdiga.

De fungerar som modellklassrum där skolan sedan kan säga om man är nöjd med inredning och annat med tanke på saneringen av övriga klassrum i skolan.

Bland annat en del fönster har också bytts ut i år, men ännu kvarstår arbeten för flera hundratusen euro.

I budgeten för nästa år föreslås 450 000 euro och det behövs pengar också åren 2019 och 2020.

I år hade det reserverats 300 000 euro för arbetena med skolan.

De pengarna räcker inte till och därför skjuts två andra projekt fram till nästa år. Det handlar om Centralskolan och Lappvik ungdomsgård.

Många objekt på bildningssidan

Renoveringen av Skogshyddans daghem kräver också pengar nästa år och de kommande åren. I år saneras daghemmet för 190 000 euro och i nästa år finns det i budgeten 150 000 euro.

Också Hangö högstadium och gymnasium får pengar i budgetförslaget för nästa år liksom Centrumskolan.

På idrottssidan behöver idrottshuset och Cuplis också en del pengar för arbeten enligt planen.

Grundtryggheten

Renoveringen av hälsovårdscentralen beräknas i nästa år kosta 150 000 euro medan renoveringen av servicehuset Astrea behöver 250 000 euro.

Astrea servicehus i Hangö.
Bildtext Astrea.
Bild: Yle/Petra Thilman

I år kostar saneringen av Astrea omkring 180 000 euro.

Gator och vägar

På gatusidan har jordbyggnadschefen Jukka Takala gjort upp två olika budgetförslag, en som visar på det verkliga behovet och en annan som är en nedbantad version.

Det verkliga behovet går lös på investeringar på 2,5 miljoner medan den nedbantade versionen landar på ungefär en miljon euro.

Tekniska nämnden strök anslagen för Havsgatan och Simhusgatan för totalt 200 000 euro.

Havsgatan i Hangö.
Bildtext Havsgatan får vänta på pengar.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Orsaken är att besvär har lämnats in mot planerna och då kan man ändå inte förverkliga de projekten.

Investeringarna handlar om allt från underhåll av trafiklederna och trafiksäkerhet till mindre renoveringsprojekt.

Det största enskilda anslaget på 200 000 euro går till arbeten som hänger ihop med den nya underfarten vid järnvägen vid Korsmansgatan.

Det behövs planeringsarbete och olika förberedande arbeten för att kunna flytta gatan och rören.

Övriga objekt

En större satsning är också städningsarbeten på avstjälpningsplatsen för tegel och massor i Koverhar. Den kostar 100 000 euro.

Bland de mindre arbetena kan man nämna en reparation av springbrunnen i Casinoparken och ett nytt fast tak till karusellen vid badstranden Plagen.

Karusellen på badstranden Plagen i Hangö
Bildtext Karusellen ska få ett fast tak som inte behöver repareras efter varje sommar.
Bild: Yle/Maria Wasström

Nuvarande tygtak på karusellen måste repareras årligen och arbetet utgör en säkerhetsrisk.

De arbetena kostar kring 20 000 euro var.

Vattenverket

Investeringarna inom vatten och avloppsverket går lös på 1,5 miljoner euro i nästa år enligt budgetförslaget.

Det handlar om många olika objekt. Den största enskilda satsningen handlar om att renovera den delen av utloppsröret för renat vatten som ligger på land.

Arbetena beräknas kosta 400 000 euro i nästa år.

Diskussion om artikeln