Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nedskärningar + reformer = kaos när läsåret kör igång vid Helsingfors universitet

Från 2017
Uppdaterad 25.08.2017 17:29.
Aino Jauhiainen studerar vid Helsingfors universitet.
Bildtext Med bara några veckor kvar till skolstarten vet Aino Jauhiainen ännu inte vilka kurser hon ska gå i sin magisterutbildning. HU:s nedskärningar i kombination med två stora reformer har försämrat informationsgången.
Bild: Niklas Evers

Överarbetad personal och studenter som hamnar i kläm mellan ett nytt och ett gammalt kursutbud. Det är verkligheten när Helsingfors universitet inleder läsåret de kommande veckorna. Allt har inte gått som på Strömsö när HU sparkat hundratals anställda och samtidigt drivit igenom två stora reformer.

På hösten ska ”Stora hjulet”, Helsingfors universitets nya utbildningsreform, börja rulla. Reformen innebär att alla gamla ämnen slopats och ersatts av utbildningsprogram.

Som äldre studerande erbjöds Aino Jauhianen en möjlighet av sin fakultet att söka till ett av de nya magisterprogrammen nu i höst.

Hon hoppas på studieplats vid det nya magisterprogrammet sociala vetenskaper, med inriktning på kriminologi.

OBS! Artikeln korrigerad, skrolla till slutet för förklaring.

Men beskedet ska enligt tidtabellen komma senast den 31 augusti, vilket enligt Jauhiainen är sent med tanke på att introveckan inleds den 28 augusti.

- Om jag nästa vecka får veta att jag inte får en studieplats måste jag planera om de kommande två åren.

Helsingfors universitets logo på en dörr till en byggnad.
Bild: Petteri Paalasmaa

Jauhiainen blev klar kandidat med sociologi som huvudämne för två år sedan men valde att ta ett mellanår i väntan på att det nya magisterprogrammet skulle köra i gång.

- Jag visste att allting inte kommer att fungera när man gör stora förnyelser i en stor skola. Jag hade ändå hoppats att de på ett år skulle hinna fixa allting, säger hon.

- Men tydligen räckte inte ett år och nu är det studenterna som får betala.

Magisterstuderande utan kursinformation ännu i augusti

Liksom alla andra som redan hunnit inleda sina studier enligt den gamla undervisningsplanen har Jauhiainen rätt att slutföra sin examen enligt det gamla systemet med huvud- och biämnen fram till 2020.

Men inte heller det är problemfritt.

I förnyelsen har universitetet slarvat med informationen om vilka kurser magisterstuderande som ännu följer den gamla undervisningsplanen ska gå.

Medan de flesta kandidatprogram fick informationen om de ersättande kurserna redan i våras har flera magisterprogram fått informationen först i augusti. Och vissa studenter väntar fortfarande på infon.

Helsingin yliopiston kirjasto
Bildtext Universitetets bibliotek har sakta börjat fyllas inför skolstarten. Bilden är ur Yles arkiv.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

- Universitetet har beklagat och sagt att de ska fixa det så snabbt som möjligt. Men det är ju redan för sent, säger Jauhiainen.

På Studentkåren vid Helsingfors universitet bekräftar Minna Suorsa att problemet är utbrett. Studenter från flera olika fakulteter har tagit kontakt med kårstyrelsen.

- Tidpunkten varierar mellan ämnen men för magisterstuderande har info om kurserna kommit först i augusti. Det är ganska sent om man till exempel ska meddela sin arbetsplats om sitt schema för september, säger Suorsa.

Enligt studentkårens uppgifter borde alla de så kallade kurstabellerna nu vara gjorda, men flera studerande som Svenska Yle talar med har ännu inte hittat informationen.

Nedskärningarna spökar - ”Studentrådgivningen funkar inte”

Det har varit ett tungt år för personalen vid Helsingfors universitet.

Ifjol fick över 370 anställda sparken, 200 pensionerades utan att de ersattes och år 2020 ska personalstyrkan ha minskat med 1 000 personer.

Då administrationen bantats ner har studentservicen, som ska erbjuda råd och information, drabbats hårt.

- Det har varit kaotiskt. Det är olika människor som ger lite olika information varje gång. De råd jag fått är sådana som jag egentligen redan listat ut själv. Det är förståeligt men visar att ingen har den information som studerande som känner att de fallit ur systemet skulle behöva, säger Jauhiainen.

Harry Lunabba, lektor i socialt arbete vid Helsingfors universitet.
Bildtext Harry Lunabba, lektor i socialt arbete, förstår inte varför universitetet haft så bråttom med sina reformer samtidigt som personalen anpassat sig till nedskärningarna.
Bild: Niklas Evers

Också bland personalen är man missnöjd över att reformarbetet och nedskärningarna har lett till sämre service för studenterna.

- Introduktionsveckan börjar på måndag men all information går inte att hitta på nätet. Studerande tar kontakt med mig och frågar efter sina kurshelheter. Informationen kanske inte finns överhuvudtaget eller så finns de på så diffusa ställen i våra digitala system att studerande inte hittar fram, säger Harry Lunabba, universitetslektor i socialt arbete.

65 lediga jobb vid HU – ”Omotiverat att sparka folk under en stor reform”

Det senaste året har universitetet både avskedat hundratals personer, förnyat utbildningen och genomfört en administrativ reform.

Lunabba är missnöjd både med universitetsledningens iver att reformera och sparka personal.

- Min upplevelse är att ambitionsnivån inte varit den man hade hoppats på i en universitetsreform. Vi har gjort stora saker på kort tid och slutresultatet kan vara ganska svagt, säger Lunabba.

Protestmöte mot nedskärningarna i studiestödet på Senatstorget i Helsingfors.
Bildtext Sedan regeringen Sipilä tog makten i Finland har otaliga demonstrationer mot nedskärningar i utbildningen och studiestödet ordnats av arga studerande och lärare.
Bild: Yle / Karita Lehikoinen-Stedt

Han nämner de digitala systemen som inte fungerar så bra som de borde. Mycket tid går till att reda ut nya problem.

- Det som präglar nuläget är en känsla av osäkerhet.

Samtidigt har det uppstått personalbrist på vissa fronter och HU söker nu nytt folk som kan fylla de här hålen.

På universitetets webbsida finns för tillfället 65 lediga jobb utannonserade.

- Rent ut sagt har man både ökat på arbetsmängden och sparkat folk. Nu ser vi vad resultatet blir. Det var väldigt omotiverat att sparka folk samtidigt som vi gör en stor reform, säger Lunabba.

Mindre tid för forskning

På grund av de två stora reformerna och anpassningen till en mindre personalstyrka har tiden för att forska och planera andra projekt varit knapp det senaste året.

Vetenskapsmarsch i Helsingfors 22 april 2017.
Bildtext Våren 2017 samlades forskare från flera olika universitet i en marsch för vetenskap. Globalt sågs vetenskapsmarschen som en protest mot Donald Trumps ignoranta inställning till fakta och vetenskap men i Finland kom marschen att handla om vikten av kunskap och forskning, en subtil markering mot regeringens nedskärningar.
Bild: Vesa Marttinen

Enligt Lunabba skulle den här tiden ha varit speciellt värdefull det gånga året med tanke på att utbildningen förnyades.

- Jag har personligen dåligt samvete för att tiden för att läsa böcker, planera ny pedagogik och hitta på nya undervisningsmetoder har varit allt för knapp.

Lunabba hoppas på mera tid för forskning i framtiden. Klart är åtminstone att tiden han lägger på undervisning kommer att öka i år.

- Forskningen är ett fundament i ett universitet. Det är lika viktigt att lärarna vid ett universitet forskar som att lärarna vid ett musikinstitut spelar instrument.

Bild på Jukka Kola, rektor vid HU.
Bildtext "Helsingfors universitet hade inte blivit ett av världens bästa forskningsuniversitet utan sina kunniga och engagerade anställda. Jag beklagar djupt att vi är tvungna att säga upp kompetent personal", sade rektor Jukka Kola då ledningen varslade om uppsägningar januari 2016.
Bild: Helsingfors Universitet / Linda Tammisto

Tiden som personalen lägger på att planera den nya organisationen och de nya utbildningsprogrammen kommer att minska. Men det är ännu oklart om det här betyder mera eller mindre tid för forskning än tidigare.

- Det vi inte vet är om förvaltningen blir smidigare än tidigare. Hemskt förhoppningsfullt ser jag inte på läget just nu. Det finns massor av olösta problem.

Artikeln korrigerad 17:07 25.8.2017: En tidigare version av artikel gav i inledningen intrycket av att Jauhiainen skulle ha ansökt om studieplats via gemensam ansökan, vilket skulle ha inneburit att beskedet är minst flera veckor försenat. Beskedet är i själva verket inte försenat alls, eftersom universitetet meddelat att det kommer senast den 31 augusti.

Helsingfors universitet har svarat på kritiken i artikeln.

En studerande utanför Helsingfors universitet.

Helsingfors universitet svarar på kritiken: Inga studerande lämnas i sticket

Försenad kursinformation för vissa magisterstudenter.

Diskussion om artikeln