Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingånämnd vill ha flera utredningar för att avgöra Kyrkfjärdens skolas öde

Från 2017
Uppdaterad 25.08.2017 06:11.
Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bildtext Det är oklart vad som ska hända med Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bild: Yle/Marica Hildén

Tekniska nämnden i Ingå köper inte tjänstemännens nuvarande förslag att riva Kyrkfjärdens skola och bygga en ny skolbyggnad i stället.

En bredare arbetsgrupp av sakkunniga och politiker bör se över dimensioneringen, säger nämnden.

De ekonomiska konsekvenserna måste också grundligare utredas för alla de tre alternativen för skolan - det vill säga att riva den, enbart riva den äldsta delen av skolbyggnaden eller sanera alla skolans byggnader.

Tidigare undersökningar visar att de befintliga byggnaderna kan renoveras till skäliga kostnader, anser tekniska nämnden.

Bildningsnämndens svenska sektion stöder däremot förslaget att riva Kyrkfjärdens skola, men understryker att det nuvarande skolnätet ska bevaras.

Om fullmäktige beslutar att en ny skola ska byggas, anser både nämnden och sektionen att man bör utreda om Kyrkfjärdens skola helt eller delvis kan användas till andra ändamål - som ungdomsgård, möteslokaler eller centralkök.

Vid Kyrkfjärdens skola i Ingå borde trafiken göras säkrare.

Förslag: Riv Kyrkfjärdens skola i Ingå och bygg nytt

Diskussionerna om Kyrkfjärden börjar.

Diskussion om artikeln