Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Långa väntetider till effektiverat serviceboende i Jakobstad

Från 2017
Esperis serviceboende Edit i Jakobstad
Bildtext Esperis serviceboende Edit i Jakobstad

Kön till effektiverat serviceboende är mellan 5-6 månader i Jakobstad. Det är ännu oklart om alla kommer att ha råd att betala vårdkostnaderna med hjälp av servicesedlarna.

Ansökningar om servicesedlar till effektiverat serviceboende kan lämnas in och de behandlas under hösten.

Regelboken för servicesedlarna för effektiverat serviceboende omfattar 25 sidor och finns på social- och hälsovårdsverkets webbsida sedan en vecka tillbaka.

Än så länge finns texten bara på finska, den svenska översättningen är inte klar.

Långa väntetider

Väntetiderna till effektiverat serviceboende var långa redan i våras men läget har inte lättat i Jakobstad under sommaren.

- Kösituationen är bekymmersam. I kön finns klienter som borde få vårdplats, de har minnessjukdomar och beteendestörningar. I första hand försöker vi ordna plats åt sådana klienter, säger Pirjo Knif som är chef för äldreomsorgen vid social- och hälsovårdsverket.

Servicesedlar är på gång

Inom äldreomsorgen väntar man nu på ansökningarna. Sedan går man igenom dem och gör beslut.

När det finns en vårdproducent som producerar effektiverat serviceboende kan sedlarna delas ut åt klienter som har rätt och möjlighet att få en sedel.

Esperis serviceboende Edit i Jakobstad
Bildtext Vårdenheten Edit i Jakobstad.

På den privata sidan blir Esperi Cares vårdenhet Edit under hösten klar att tas i bruk i Jakobstad.

Också ett par andra privata enheter finns i Jakobstad som fyller kriterierna för effektiverat serviceboende.

Vad får man för sedlarna

Servicesedelns värde varierar med nettostorleken på klientens månatliga inkomster.

Nettoinkomster över 3700 euro ger en sedel värd 173 euro. Har man bara en garantipension mellan 760 och 799 euro har sedeln ett värde på 3173 euro i månaden.

Pirjo Knif är chef för äldreomsorgen i Jakobstad
Bildtext Pirjo Knif.

- Det är spännande att se om servicesedelns värde räcker till för att täcka kostnaderna för klientens serviceboende, har klienten själv de medel som behövs för att få helheten att gå ihop, säger Pirjo Knif.

Via FPA kan man få bostadsbidrag för hyran till ett effektiverat serviceboende om klientens egna medel inte räcker till.

Diskussion om artikeln