Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Svenska församlingshemmet i Borgå säljs mot svenska församlingens vilja

Från 2017
Uppdaterad 25.08.2017 12:37.
Borgå domkyrka mot blå himmel.
Bildtext I Borgå var det skillnader i åsikt mellan de svenskspråkiga och finskspråkiga medlemmarna i Gemensamma kyrkorådet.
Bild: Malin Tenhunen/yle

Beslutet om att sälja det svenska församlingshemmet i Borgå fattades av den finskspråkiga delen av gemensamma kyrkorådet. Beslutet motiveras med ekonomi, men de svenskspråkiga är mycket missnöjda.

– Det är ett bedrövligt beslut, säger Ingolf Lindén som är vice ordförande i kyrkofullmäktige och har rätt att delta i gemensamma kyrkorådets möten.

Enligt Lindén var den svenska delen av kyrkorådet enhälligt emot beslutet att sälja det svenska församlingshemmet, men man förlorade omröstningen mot den finska sidan som har fler ledamöter.

– Vi hade i styrgruppen lagt fram ett förslag om att i stället bygga ett nytt församlingscentrum, vilket vi var enhälliga om. Men det fann heller ingen nåd från den finska sidan.

Ekonomin är orsaken

Jukka Hanni är vice ordförande för gemensamma kyrkorådet. Han säger att beslutet är en kostnadsfråga.

– Jag kan förstå att man de svenskspråkiga är missnöjda, men samtidigt fanns det ingen annan ekonomiskt hållbar lösning.

Det är inga nyheter jag applåderar åt precis.

― Kim Metso - församlingsaktiv

Det svenska församlingshemmet skulle behöva en rejäl upprustning, vilket samfälligheten inte har ekonomisk möjlighet till.

– Vi var tvungna att minska på kvadratmetermängden och att bygga ett nytt församlingscentrum skulle kosta för mycket. En reparation av det svenska församlingshemmet skulle också kosta flera miljoner.

Lägergården rivs

För att minska på fastighetskostnaderna ska också lägergården Karijärvi rivas och delar av tomten säljs.

– Vi på den finska sidan beslöt att ge upp den mycket kära lägergården för att minska på kostnaderna, säger Jukka Hanni.

Lägergården har varit till salu i flera omgångar under ett antal år men någon köpare har inte hittats.

Oro över utrymme

De svenska medlemmarna i gemensamma kyrkorådet sätter nu hoppet till kyrkofullmäktige.

– Vi får vänta och se vad fullmäktige säger, det kan vara svårt att bromsa ett sånt här beslut, säger Lindén.

Svenska församlingshemmet i Borgå.
Bildtext Enligt gemensamma kyrkorådet finns det inte pengar för att upprätthålla två församlingshem i Borgå.
Bild: Yle/Katarina Lind

Den främsta oron ligger i att det inte ska finnas tillräckligt med plats i det finska församlingshemmet.

– Personalen ryms nog, men hur all övrig verksamhet ska få plats vet vi inte. Våra samlingsutrymmen i svenska församlingshemmet är i flitig användning.

Församlingsmedlemmar upprörda

Kim Metso, som är aktiv inom församlingen, blev mycket upprörd när han hörde nyheten på morgonen.

– Det är inga nyheter jag applåderar åt precis.

Enligt Metso har det funnits en allmän oro över en möjlig försäljning men få av församlingsmedlemmarna har trott att beslutet skulle komma.

Borgå för litet för flera församlingshem

Kim Metso är också han orolig över utrymmesbrist.

– Om jag tänker på hur vi har jobbat i församlingshemmet så är det nog en matematik som inte går ihop. Det finns inte tillräckligt stora utrymmen.

Jukka Hanni säger att det finns gott om plats i det finska församlingshemmet.

– Det finns två byggnader med gott om plats för ungdomsverksamhet och tillställningar. Huset har nyligen renoverats för sju miljoner euro.

Samarbete betonas från finska sidan

Hanni säger också att det är viktigt att samarbeta.

– I en så liten stad som Borgå är det svårt att motivera att ha två församlingshem på så kort avstånd från varandra.