Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Esperi Care planerar att bygga fler serviceboenden i Jakobstad

Från 2017
Uppdaterad 25.08.2017 11:51.
Esperis serviceboende Edit i Jakobstad
Bildtext Esperis serviceboende Edit i Jakobstad som inte ännu har öppnat.

Privata effektiverade serviceboenden byggs nästan på löpande band i Jakobstad för tillfället. Esperi Care öppnar sin första enhet i Jakobstad i höst och personalrekryteringen pågår som bäst.

Den första enheten har 30 klientplatser, den följande kommer att ha antingen 42 eller 64 platser.

Den nya enheten är tänkt att byggas på en tomt där Christoffers väg och Bobergsvägen möts i Bonäsområdet i Jakobstad. Tomtreserveringen behandlas i tekniska nämnden på tisdag.

Här vill Esperi Care bygga ett nytt effektiverat serviceboende
Bildtext Här är det tänkt att det nya serviceboendet ska byggas.

Esperi Care anhåller om tomt i Jakobstad

Esperi Care är en stor aktör inom den privata vårdsektorn i Finland. Företaget har cirka 5 000 vårdplatser på olika håll i landet och är inne i ett starkt tillväxtskede.

- Vi planerar att växa med cirka 1 000 klientplatser om året, säger Marja Aarnio som är vd för Esperi Care.

Det mindre alternativet på 42 platser är en enhet i ett plan. Det större alternativet med 64 platser innebär en tvåvåningslösning som överskrider byggrätten på tomten en aning.

- Jag föredrar en lösning där byggrätten utnyttjas till fullo, säger stadsgeodet Anders Blomqvist i Jakobstad.

Tf tekniske direktören i Jakobstad, Anders Blomqvist
Bildtext Anders Blomqvist, stadsgeodet i Jakobstad
Bild: Yle/Kjell Vikman

Den större lösningen kräver undantagslov eftersom byggrätten i det fallet överskrids med cirka 300 kvadratmeter. I det första fallet med färre klientplatser blir 500 kvadratmeter byggrätt outnyttjad.

Person med rollator och person som tillhör sjukvårdspersonalen.

Tomtärendet kommer upp till behandling i tekniska nämnden i Jakobstad på tisdag nästa vecka. Arrendeavtalet är 50-årigt i sådana här fall och arrendet torde ligga på cirka 5 000 euro i året för tomten som är cirka 7 200 kvadratmeter stor.

- Vi bör hålla en likartad linje för alla när det gäller arrendenivån. Man bör inte ha en högre nivå när det gäller rent privata satsningar på äldreomsorg.

Byggtiden är 6-8 månader för projektet om det får klartecken. Enligt stadsgeodet Anders Blomqvist kunde alla tillstånd vara klara före årsskiftet om inga besvär lämnas in mot planerna.

Byggföretaget Lehto bygger vårdenheten liksom Esperi Cares första enhet i Jakobstad.