Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Församlingsanställda i Borgå vill ha snabbt beslut om församlingshemmet

Från 2017
Pojke
Bildtext (illustrerande arkivbild)
Bild: Brand X Pictures

Svenska församlingshemmets eventuella försäljning väcker blandade känslor hos de anställda inom den svenska församlingens ungdomsverksamhet. Man hoppas nu på ett snabbt beslut och på arbetsro.

- Att dela lokaler med den finska församlingen, redan med tanke på den språkliga identiteten, känns som ett ganska skrämmande scenario, konstaterar Mats Fontell, ungdomsarbetsledare i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Han är inte förvånad över nyheten att gemensamma kyrkorådet vill att Svenska församlingshemmet ska säljas. Förslaget har hängt med redan en längre tid, men det slutliga beslutet fattas i gemensamma kyrkofullmäktige.

"De anställda har inget språkkrig"

Fontell konstaterar att svenska församlingens ungdomslokaler har funnits i Svenska församlingshemmet sedan 1980-talet. Platsen har en lång historia och en stor betydelse för hela ungdomsverksamheten.

- Jag är nog ganska förtvivlad av blotta tanken på att vi skulle vara tvungna att lämna församlingshemmet. Det är med sorg som jag tar del av beslutet, säger Mats Fontell.

Mats Fontell.
Bildtext Mats Fontell.
Bild: Mats Fontell

Han understryker ändå att samarbetet med den finska församlingens ungdomsanställda fungerar väldigt bra. På samma linje är Gun Geisor, ledare för sektorn Kristen fostran inom den svenska församlingen.

- Från de anställdas sida sett finns åtminstone inget språkkrig. Men vi är båda sidor av den åsikten att vi inte kan vara i samma hus av utrymmesskäl. Vi är så pass många att det blir för trångt, säger Geisor.

"Vi är ingen liten struntgrupp"

Personligen anser Gun Geisor inte att det är ett måste att den svenska ungdomsverksamheten i framtiden ska finnas kvar just i Svenska församlingshemmet.

- Inte med våld, eftersom huset är gammalt, oändamålsenligt och i dåligt skick på många sätt. Att ungdomslokalerna finns i övre våningen i ett hus utan hiss är inte så bra med tanke på rörelsehindrade, säger hon.

Det Geisor nu tycker är viktigast är att man fattar ett förnuftigt beslut i frågan.

- Besluten ska vara baserade på fakta, inte på känslor. Och så jobbar vi efter det. Det mesta ordnar sig nog om alla kan se att beslutet är gjort med eftertanke och vett, utan irrationella känslor.

Svenska församlingshemmet i Borgå.
Bildtext Svenska församlingshemmet i Borgå finns på Runebergsgatan.
Bild: Yle/Katarina Lind

Gun Geisor påpekar att de som fattar beslut bör hålla några saker i minnet - vad församlingsverksamhet är, vad kyrkan är och vad uppdraget är.

Dessutom tycker hon att beslutsfattarna bör fundera på vad som är en minoritets behov i en stor församling med 170 konfirmander och ett 50-tal ungdomar som varje år deltar i hjälpledarutbildningen.

- Vi är ingen liten struntgrupp. Vi har många ungdomar som samlas hos oss, konstaterar hon.

"Ibland måste man acceptera förändringar"

Både Fontell och Geisor oroar sig över hur både den svenska och den finska ungdomsverksamheten skulle få plats i Finska församlingshemmet.

- Det knepiga är att vi ofta har verksamhet på samma klockslag och på samma dag. När det gäller andliga saker så brukar jag säga att man ber på sitt modersmål. Egna svenskspråkiga samlingar är därför viktiga, säger Geisor.

Gun Geisor.
Bildtext Gun Geisor.
Bild: Gun Geisor

Verksamheten följer också skolornas schema. Den svenska sidans ungdomskvällar har därför ordnats på torsdagar, då de unga inte behöver läsa på prov.

Fontell säger att omkring 20-40 ungdomar brukar delta under de svenska ungdomskvällarna. Finska församlingen har valt samma kväll för sin verksamhet.

Även om Fontell inte tycker om tanken på en försäljning av det egna hemmet säger han ändå att man ibland måste inse realiteter.

- Om det inte finns resurser till att behålla församlingshemmet så måste man acceptera förändringar, konstaterar han.

"Vägen dit känns väldigt lång"

Det är inte bara ungdomsverksamheten som finns i Svenska församlingshemmet. Också diakonin, barn- och familjeverksamheten, musikkansliet och andra anställda med arbetsrum i församlingshemmet berörs.

Mats Fontell konstaterar ändå att en försäljning av en dylik fastighet kanske inte går i en handvändning.

Ett nybygge i form av ett gemensamt församlingshem för de finska och svenska församlingarna vid det nya området på Näsebackens begravningsplats har också föreslagits.

- Vägen till det beslutet känns nog väldigt lång. Men om det blir ett nybygge så är inte placeringen lika bra som den som vi har nu (i centrum).

"Nu vevas det av och an"

Fontell tycker själv att äldre hus är mer hemtrevliga, och tycker om stämningen i Svenska församlingshemmet.

- Våra nuvarande lokaler är lite nedgångna och slitna, men risken finns att vi i stället får sterila lokaler i ett nybygge.

Gun Geisor tycker också att det nuvarande läget på Runebergsgatan är optimalt. Det hon allra mest hoppas på är ändå att småningom få arbetsro. Processen kring fastighetsstrategin har varit utdragen.

- Det skulle vara skönt om den snart blir färdig. Nu vevas det av och an och det är tungt att leva i ovisshet. Jag hoppas att vi får ett beslut som alla kan leva med, men det är svårt när det finns många människor med olika åsikter.

Diskussion om artikeln