Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kiva Skola tar itu med nätmobbningen – stort intresse i andra länder

Från 2017
Flicka läser inlägg på Jodel.
Bildtext Flicka läser inlägg på jodel.
Bild: yle/Nicole Hjelt

Antimobbningsprogrammet Kiva Skola togs i bruk för tio år sedan och har sedan dess fått stor genomslagskraft i både finska och utländska skolor.

I helgen ordnades Kiva Skola-dagarna i Åbo. Ett tema var förnyelsen av åtgärdsprogrammet, för att svara på förnyade behov. Sedan åtgärdsprogrammet grundades har mobbningen som så mycket annat flyttat ut på nätet.

- Det är tio år sen vi började, så materialet och filmerna behöver uppdateras. Vi ska bland annat ge mer rum för nätmobbningsåtgärder och försöker också införa mer elevansvar i metoderna, berättar Christina Salmivalli som utvecklat programmet.

Hur bekämpar man nätmobbning?

- Jag tänker mig att nätmobbning bara är en mobbningsform bland andra, ett nytt medel. Men en lärare kan lätt känna hjälplöshet om hen inte är lika van med sociala medier som eleverna. Vi försöker därför skapa verktyg som underlättar diskussion om just det.

Christina Salmivalli.
Bildtext Christina Salmivalli.
Bild: Yle/Fredrik Häggman

Läsårsavgifter avskräcker vissa men är nödvändiga för utveckling

Men åtgärdsprogrammet har inte undgått kritik. Under programmets första år anslöt sig kring 90 procent av Finlands grundskolor, men sedan dess har antalet skolor halverats. En delorsak är att skolorna sedan 2016 måste betala för programmet, en annan är att det anses tidskrävande. Dessutom har programmets faktiska inverkan ifrågasatts.

Salmivalli menar att man i Finland anmärker mer på avgiften än utomlands, då åtgärderna här har varit gratis. Organisationen gläds över att det ändå är så många skolor som fortfarande deltar.

- Vi var rädda att ännu fler skulle lämna. Vi gick från 2300 skolor till ungefär 1000, och det är positivt att så många vill binda sig till att jobba långsiktigt och aktivt mot mobbning.

Pengarna som kommer in är nödvändiga för att programmet ska utvecklas. Salmivalli berättar att en nyhet är att Kiva Skola kan erbjuda konsulthjälp i svåra fall, där skolorna själva inte har resurser eller tid.

Är åtgärderna ett svar på den kritik som programmet har fått?

- Jag skulle snarare säga att de är ett svar på skolornas önskemål.

Då intresset minskar i Finland ökar det utomlands

Men då antalet Kiva-skolor sjunkit i Finland har programmet fått genomslag utomlands. Kiva Skola används i nuläget i 17 länder och de kan bli fler. Salmivalli tror att orsaken till att programmet har fått sån spridning är att det baseras på forskning.

- Kiva Skola har minskat mobbningen både i Finland och utomlands, det ser man tydligt i statistiken. Det ökar trovärdigheten för programmet.

Kiva Skolas Mobbningsstatistik
Bildtext Kiva Skola följer upp mobbningen över tid med hjälp av elevenkäter. Andelen elever som mobbar eller anser sig mobbade har minskat sedan programmet togs i bruk.
Bild: Kiva Koulu - Kiva Skola

På Kiva Skola-dagarna får intresserade skolor lära bekanta sig med programmet. En av de utländska skolor som har bestämt sig för att importera konceptet är svenska skolan Futurum i Håbo utanför Stockholm. Rektor Ewa Johansson och kuratorn Anette Nordin är nöjda med vad de fått se hittills.

- Jag tror vi kan få många nya, användbara verktyg med oss härifrån, säger Nordin med stöd av Johansson.

- Vi har ju mobbning på vår skola, som vi jobbar åtgärdande mot i vårt eget arbete. Men vi borde satsa mer på att jobba förebyggande istället för åtgärdande, och där tror vi att Kiva kan hjälpa till, menar Johansson.

Varför väljer man att importera just Kiva Skola?

- I Sverige finns det koncept, det finns material, men inget har ett långsiktigt perspektiv och forskning bakom sig. Då måste varje skola själv följa upp och se hur det går. Med Kiva känns det tryggt att ha Åbo Universitet som stöd.

Anette Nordin och Ewa Johansson.
Bildtext Anette Nordin och Ewa Johansson.
Bild: Yle/Fredrik Häggman

Vad är Kiva Skola?

  • Ett mobbningsförebyggande projekt som inleddes 2006.
  • Insatserna riktas in dels på enskilda elever, dels på hela klasser och skolor – också föräldrarna uppmärksammas.
  • Eleverna diskuterar mobbning på särskilda Kiva Skola-lektioner.
  • Utbildningsministeriet och utbildningsstyrelsen gav Åbo universitet 4,8 miljoner för att utveckla programmet.
  • Enligt Kiva Skolas egen statistik har mobbningen i skolorna gått ner i de skolor som omfattas av projektet.

Källa: Kiva International, UKM.

Diskussion om artikeln