Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Splittring inom skarvarbetsgruppen – "lösningarna ska tillfredsställa alla parter"

Från 2017
På spaning efter fisk
Bild: YLE/Patrik Enlund

Natur och miljö samt Mellersta Österbottens ornitologiska förening drar sig ur den skrivgrupp som arbetat med ett regionalt åtgärdsprogram mot skarven.

Syftet med gruppen har varit att underlätta behandlingen av förslaget i skarvarbetsgruppen som ska i slutändan godkänna åtgärdsplanen. Nu har oenigheter inom skrivgruppen orsakat en splittring.

Enligt de anvisningar som miljöministeriet gett ska arbetsgruppen ta fram lösningar som är lämpliga för regionen och tillfredsställer alla parter.

Enligt Bernt Nordman, representant för Natur och miljö i skrivgruppen, har några medlemmar varit av den åsikten att en enkel majoritet i gruppen ska kunna diktera formuleringarna i det gemensamma dokumentet.

- Det här förfaringssättet kan vi inte godkänna. För det första strider det mot miljöministeriets anvisningar. För det andra representerar varken samarbetsgruppens eller "skrivgruppens" sammansättning en balans mellan olika intressen, utan alla som har velat delta har beretts en plats. Så länge arbetsmetoden är konsensus har vi inte upplevt detta som ett problem, skriver Nordman i ett brev till gruppen.

Drar sig ur gruppen

Därmed har naturorganisationerna valt att dra sig ur skrivgruppen, som lyder under den regionala skarvarbetsgruppen.

- Vi avstår från medverkan i skrivarbetsgruppens arbete tills vi har fått klarhet i att alla relevanta aktörer förbinder sig vid att bearbeta planen tills vi hittar lösningar som tillfredsställer alla parter, konstaterar Nordman.

- Vi vädjar till de övriga medlemmarna i skrivgruppen samt till hela den regionala samarbetsgruppen att återgå till konsensusmetoden.

Diskussion om artikeln