Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Helsingfors universitet svarar på kritiken: Inga studerande lämnas i sticket

Från 2017
En studerande utanför Helsingfors universitet.
Bildtext Äldre studerande som inte ännu fått information om höstens kurser behöver inte vara oroliga menar vicerektor Sari Lindblom.
Bild: Petteri Paalasmaa

Personal och studenter vid Helsingfors universitet har uttryckt oro för hur utbildningen påverkas när universitetet samtidigt genomfört stora nedskärningar och en utbildningsreform. Universitetets ledning manar till lugn.

Vicerektor vid HU, Sari Lindblom intygar att alla studenter tas om hand.

Med bara några veckor kvar till skolstarten har magisterstuderade vid några av Helsingfors universitets fakulteter varit frustrerade över försenad information om kursutbudet.

Universitetet har till hösten reformerat alla sina utbildningar, men en del av dem som fortsätter med sina magisterstudier enligt den gamla undervisningsplanen, har så sent som i augusti fått veta vilka kurser de ska gå under hösten.

Vicerektor Sari Lindblom beklagar förseningarna.

- I det avseendet erkänner jag att de äldre studenterna kan lida i ett sådant här brytningsskede. Jag kan inte säga exakt hur vanligt det är att informationen kommer så sent, men jag vet att enstaka fall förekommit vid några fakulteter.

"Sorgligt” att reformen och nedskärningarna inträffade samtidigt

En av orsakerna bakom den sena informationen är att reformen, som går under namnet Stora hjulet, genomfördes samtidigt som universitetet förde samarbetsförhandlingar.

År 2016 avskedades hundratals anställda vid universitetet.

Speciellt den administrativa sidan drabbades, samtidigt som Stora hjulen krävde mycket arbete för att förverkligas till hösten 2017.

Sari Lindblom, vicerektor på HU.
Bildtext Reformen Stora hjulet görs inte för att spara pengar utan för att förbättra kvaliteten på utbildningen intygar vicerektor Sari Lindblom. Hon poängterar att reformen planerades långt innan nedskärningarna.
Bild: Helsingfors universitet

- Av en slump råkade reformens slutspurt sorgligt nog sammanfalla med de tunga samarbetsförhandlingarna, säger Lindblom.

Reformens framtid diskuterades

Då det stod klart att universitetet måste rekordspara inställde sig också frågan om utbildningsreformen skulle avbrytas.

Men man valde att gå vidare med Stora hjulet som då hade förberetts i två år.

- Trots att det var oklart hur många som skulle sägas upp valde vi att gå vidare med den. Det är en så stor och viktig reform och planeringen redan var långt hunnen, säger Lindblom.

Hon står ännu fast vid att det var rätt att gå vidare med Stora hjulet.

Man får nog medge att det senaste året blev tungt

Reformen ska göra det lättare för nya studerande att specialisera sig i slutskedet av studierna. Också kontakten till arbetslivet ska bli bättre och kvaliteten ska höjas.

Men man kan alltid fundera kring om det var rätt beslut.

- I efterhand kan man säga att man kanske borde ha tänkt efter flera gånger. Man får nog medge att det senaste året blev tungt både för lärare och för den administrativa personalen då samarbetsförhandlingarna kom på.

Halare på Pampas
Bildtext Vicerektor Lindblom hoppas att de gamla studenternas problem och oro inte smittar av sig på de som inleder studierna i höst.
Bild: Yle/Petter Sandelin

”Vi tar hand om alla studenter”

Trots magisterstudenternas försenade kursinformation hoppas Lindblom att de har is i magen. Det ordnar sig, säger hon.

- Jag har försökt lugna de studenter som fortsätter (enligt det gamla systemet). Vi tar nog hand om dem och de kan fortsätta studera som förut.

- Det kommer till exempel att ordnas skilda graduseminarier för dem under hela övergångsperioden.

Övergångsperioden för äldre studerande att få klar sin examen tar slut år 2020.

Då övergår Helsingfors Universitet helt och hållet till att enbart erbjuda de nya utbildningsprogrammen.

Helsingin yliopiston kirjasto
Bildtext En av poängerna med utbildningsreformen är att nya studerande inte ska behöva specialisera sig direkt. Inriktningen väljs först andra året och den egentliga specialiseringen först under magistersstudierna.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Hård konkurrens till nya program

De som befinner sig mitt i studierna för kandidat- och magisterexamen får den här hösten själva välja om de fortsätter studera enligt den gamla undervisningsplanen - eller vid ett nytt utbildningsprogram.

Ingen blir utan studieplats, det är helt säkert

- Ingen blir utan studieplats, det är helt säkert, säger Lindblom.

Alla har rätt att välja, men på grund av begränsade platser kan det vara svårt för äldre studerande att få en plats på just det specifika program de är intresserade av.

Speciellt om de söker till ett eftertraktat magisterprogram.

- Till exempel kommunikation är ett mycket eftertraktat program med ett stort ansökningstryck, säger Lindblom.

Aino Jauhiainen studerar vid Helsingfors universitet.

Nedskärningar + reformer = kaos när läsåret kör igång vid Helsingfors universitet

Studenter saknar ännu information om vilka kurser de ska gå.

Diskussion om artikeln