Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Konsultutredning: Berners plan för att utveckla järnvägstrafiken kan bli dyr

Från 2017
Uppdaterad 25.08.2017 22:02.
Juna
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

En konsultutredning som statsrådets ägarstyrning har beställt visar att konkurrensutsättning inom järnvägarna inte för någon nytta med sig om inte järnvägsnätet byggs ut.

Utredningen står i konflikt med en annan utredning som kommunikationsministeriet har beställt. Under beredningen av reformen har ett antal utredningar beställts.

Konsultutredningen av Spring Advisor som Yle har kommit över visar att regeringens plan att splittra VR och öppna persontrafiken för konkurrens inte uppfyller kommunikationsministeriets egna målsättningar med reformen.

Kommunikationsminister Anne Berner (C) höll presskonferens den 9 augusti 2017.
Bildtext Anne Berner
Bild: Lehtikuva

Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner offentliggjorde i början av augusti planer på att öppna VR:s persontrafik för konkurrens och splittra VR i tre olika bolag för materiel, underhåll och fastigheter.

Enligt Yles uppgifter har statsrådets kansli beställt utredningar från två konsultföretag och kommunikationsministeriet har beställt flera utredningar. Den mes betydande av dem från företaget Ramboll.

Kommunikationsministeriets egen utredning baserar sig till stor del på utredningen från Ramboll. Ramboll har gjort detaljerade kalkyler över överföring av materiel och trafik på olika avsnitt.

Alla utredningar förklarades först hemliga. Kommunikationsministeriet offentliggjorde på fredagen de utredningar som ministeriet har beställt.

Dyra omvälvningar?

Yle har av statens ägarstyrningsenhet fått ta del av delar av utredningen som Spring gjorde. Spring Advisor granskar konkurrensutsättningen ur statsägarens synvinkel.

Enligt utredningen från Spring kan en konkurrensutsättning av hela tågtrafiken leda till omvälvningar som kan bli dyra för VR och för staten. Man rekommenderar att börja med tätortstrafiken i södra Finland eftersom risken där är behärskad.

Om trafiken på alla banavsnitt öppnas för konkurrens kan det försvaga VR:s resultat, dividendutbetalningen till staten och VR:s värde. Enligt utredningen kan VR:s värde minska med upp till 500 miljoner euro.

Alla siffror inte offentliga

Alla siffror är ändå inte offentliga och det är svårt att göra uppskattningar.

Konkurrensutsättningen kräver också resurser, man räknar med att avlöna omkring 40 personer.

Enligt konsultutredningen borde staten göra investeringar i miljardklassen om konkurrensutsättningen ska föra med sig någon nytta. Till exempel borde det byggas fler spår till avsnitt som är hårt belastade.

Rautatiekiskot kesäyönä junan veturista kuvattuna.
Bild: Rajoitettu käyttöoikeus, Yle Kuvapalvelu, kuvapalvelu@yle.fi

Enligt Spring Advisors utredning kommer biljettpriserna inte att sjunka märkbart. På avsnitt med konkurrens kan biljettpriserna sjunka med 10 procent, på andra håll med 3 procent. Så har det skett också i andra länder.

Målsättningar nås inte

Kommunikationsministeriet säger sig eftersträva effektivitet i tågtrafiken, mer mångsidig service och fler passagerare.

Konsultföretaget Spring tror inte att ministeriets målsättningar förverkligas med de medel som föreslås.

Då det nuvarande järnvägsnätet delas upp mellan olika aktörer förlorar man stordriftsfördelar vilket för med sig ineffektivitet och ökade kostnader. Enligt Spring har VR redan självt effektiverat sin verksamhet så mycket att man inte nödvändigtvis får ut något mera av en förändring.

Det torde heller knappast bli någon ökad efterfrågan om inte staten investerar i nya banavsnitt, tror konsultföretaget.

Baserad på en artikel av Maria Stenroos/Yle uutiset