Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Konsumenterna litar fortfarande på Finlands ekonomi

Från 2017
Eurosedlar av olika valörer i luften
Bild: Mostphotos

Konsumenternas tro på ekonomin är fortfarande stark, visar Statistikcentralens konsumentbarometer.

Förtroendeindikatorn för augusti visar på 23,5, vilket är aningen högre än i juli, men aningen lägre än i maj och juni då förtroendet för ekonomin var rekordhögt kring 24.

Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,1.

Förväntningarna på hushållets möjligheter att spara förbättrades en aning i juli, medan synen på den egna ekonomin blev aningen mer pessimistisk.

Förväntningarna på Finlands ekonomi och arbetslöshetsutvecklingen var oförändrade jämfört med läget i juli.

Nästan hälften av konsumenterna bedömde att Finlands ekonomiska situation kommer att förbättras det närmaste året.

Svetsare på Meyers varv i Åbo
Bildtext Svetsare på Meyers varv i Åbo
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Optimismen inom industrin försvagades något

Industrins förtroendeindikator sjönk något i augusti, men konjunkturläget var fortfarande bättre än normalt, meddelar Finlands näringsliv EK.

Indikatorn hade värdet +7 i augusti, då motsvarande siffra månaden innan var +10. På lång sikt har värdet varit i genomsnitt +1.

Optimismen inom serviceindustrin var på en klart högre nivå än genomsnittet på lång sikt.

Inom byggbranschen var förtroendet i augusti något lägre än genomsnittet på lång sikt.

Diskussion om artikeln