Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Försvarsövningar i flera städer i Finland

Från 2017
Soldater i rök
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/Maria Helsing

Lokala försvarstrupper kommer nästa vecka att röra sig bland annat i Åbo och Säkylä.

Under veckan 4-8 september hålls lokala försvarsövningar runt om i Finland; i Kajanaland, sydöstra Finland och Satakunta. Omkring 3 500 personer kommer att delta i de tre övningar som ordnas.

Målsättningen med de lokala försvarsövningarna är att höja de lokala truppernas beredskap. Dessutom vill man förbättra beväringarnas, reservisternas och personalens kompetens inom lokaltruppernas olika uppgifter.

Björneborgs brigad leder den lokala försvarsövningen Satakunta 17 som ordnas i Egentliga Finland och Satakunta. Omkring 1 500 soldater och 170 fordon deltar i övningen.

Övningar också inne i städerna

Övningstrupperna kommer att röra sig i bland annat Åbo, Säkylä och Niinisalo.

I försvarsövningen Kajaani 17 deltar omkring 1 200 soldater och i Kymi 217 omkring 780 soldater, och de rör sig också inne i Kajana, S:t Michel och Villmanstrand.

Lokaltrupper finns över hela landet. Trupperna består av reservister som är väl förtrogna med truppens verksamhetsområde. De utbildas genom repetitionsövningar, frivilliga övningar och på Försvarsutbildningsföreningens kurser.

Frivilliga reservister som ingår i lokaltruppernas landskapskompanier kan även användas för handräckningsuppdrag till andra myndigheter under fredstid.

Diskussion om artikeln