Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg reklamerar: Kräver Attendo på 350 000 euro

Från 2017
Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Servicehuset Villa Pentby i Karis.
Bild: Yle/Minna Almark

Vårdjätten Attendo har inte följt avtalen vid äldreboendena Villa Stella i Ekenäs och Villa Pentby i Karis under vintern och våren.

Raseborgs stad kräver nu Attendo på stora summor i prisnedsättning och vite på grund av avtalsbrott.

För klienterna kan det innebära ekonomisk kompensation.

Köper vård av Attendo på två enheter

Raseborgs stad köper så kallade boendeserviceplatser av Attendo i Ekenäs och i Karis.

Vid Villa Stella i Ekenäs gäller avtalet sedan år 2013 och det handlar om 17 platser.

Villa Stella i Ekenäs.
Bildtext Villa Stella.
Bild: Yle/Minna Almark

I Karis trädde avtalet vid Villa Pentby i kraft år 2016. Det slår inte fast ett exakt antal platser vid vårdenheten, men det handlar om ungefär 60 platser resurserat serviceboende.

Detaljerade avtal

I avtalen slås fast bland annat hur stor personalstyrkan ska vara och hurudan vården ska vara.

Från Raseborgs stads sida övervakar man att avtalen och följs.

I avtalet om Villa Stella finns ingen precisering för summor vid avtalsbrott.

Man räknar ut en ungefärlig summa över hur mycket Attendo har vunnit ekonomiskt på att inte uppfylla kraven i avtalet och vad avtalsbrottet har kostat staden att reda ut.

50 euro
Bildtext Kompensationen räknas ut olika beroende på avtal.
Bild: Mostphotos / Oliver Hoffmann

För Villa Pentby finns däremot klara summor om vad avtalsbrott leder till.

Ett avtalsbrott som pågår efter reklamation leder till ett vite på 2 000 euro per dag. Om det krävs en ny reklamation stiger summan till 4 000 euro per dag.

Stora summor

På Villa Stella fylldes avtalet inte när det gäller mängden personal under perioden januari-maj i år. Det handlar om en summa på 25 000 euro.

Vid Villa Pentby gäller det brister både i personalstyrkan och i städningen under februari-juni och det handlar om en summa på 328 000 euro.

Inte första gången

Det är inte första gången Raseborgs stad tvingas reklamera vården.

Hösten 2015 fylldes avtalet inte när det gällde personaldimensioneringen vid Villa Stella. Det ledde till en prisnedsättning på 25 000 euro.

På hösten 2016 uppstod samma problem vid Villa Pentby och då var vite 100 000 euro.

Kompensation till klienterna räknas ut

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg behandlar frågan på sitt möte på onsdag (30.8).

I beredningen sägs att situationen kommer att följas upp noggrant på bägge enheter genom att arbetslistor kollas.

Äldre person sitter i en rullstol som en vårdare skuffar fram.
Bildtext Klienterna kan få kompensation ifall de inte har fått den vård och service de betalar för.
Bild: Mostphotos/ Arne Trautmann

För Villa Pentbys del måste staden överväga att säga upp avtalet ifall bristerna ses så allvarliga.

Tanken är att controllern och chefen för äldreservicen i Raseborg ska få räkna ut och verkställa en ekonomisk kompensation för klienterna vid Villa Stella och Villa Pentby.

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.

Attendo kompenserar Hangö - Raseborg kräver också ersättningar

Städerna har förhandlat med Attendo om brister i vården.