Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nykarleby utreder när sommarstugan kan bli fast bostad

Från 2017
Stugan Pallas (nr 24) på fritidsbostadsmässan i Kalajoki 2014
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

I Nykarleby ska man klargöra när fast bosättning kan tillåtas på fritidsområden. En arbetsgrupp ska utreda frågan.

Ärendet flöt upp till ytan i Nykarleby efter att staden fått två ansökningar om att ändra fritidsbostäder till fast boende. När man började granska frågan fanns inga principer att hänvisa till.

Byggnadsinspektionen får allt oftare frågor kring möjligheterna att bosätta sig i fritidsstugor. Även stadens näringspolitiska kommitté har aktualiserat frågan.

Gösta Willman, stadsdirektör i Nykarleby
Bildtext Gösta Willman.
Bild: YLE/Johanna Överfors

- Möjligheten att bosätta sig på fritidsområden kan ju påverka människors vilja att bosätta sig i Nykarleby, säger stadsdirektör Gösta Willman.

Kan kosta staden

Stadsstyrelsen beslöt på måndagen att tillsätta en arbetsgrupp för att klargöra principerna för fast boende på fritidsområden.

Med dylika beslut följer kommunala förpliktelser och skyldigheter som kan orsaka kostnader för staden.

För fast boende gäller också andra byggnormer än för fritidsbostäder.

Stadsfullmäktiges ordförande Elli Flen blev sammankallare.

I arbetsgruppen invaldes Ronny Ingman, byggnadsinspektör Tommy Isaksson och miljö- och byggnadsnämndens ordförande Kenneth Nylund.

Diskussion om artikeln