Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländskt exit-program har hjälpt ett fyrtiotal radikaliserade

Från 2017
Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar under Finlands självständighetsdag i december 2016.
Bildtext Extrema rörelser har blivit vanligare i gatubilden. Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar under Finlands självständighetsdag i december 2016.

Programmet Radinet, som hjälper radikaliserade personer att lämna extremrörelser, har under ett år hjälpt ett fyrtiotal människor. Det skulle finnas mera hjälp att ge, bara det fanns resurser.

Finlands första så kallade exit-program, pilotprojektet Radinet, körde igång hösten 2016.

Sedan dess har ett fyrtiotal människor frivilligt sökt hjälp för att komma loss från en radikal politisk eller religiös ideologi.

Samtidigt som Radinet hjälper de personer de kommer i kontakt med utarbetas också en finländsk modell för att handskas med radikaliserade personer som lämnat sina rörelser.

Våldet blir för mycket

Enligt projektchef Jani Kaisto är det ofta på grund av våldet en person vill lämna en radikal rörelse eller ideologi.

- Sist och slutligen kan en person inte acceptera våldet i en ideologi. Man kan ha använt våld själv, och sett hur det påverkar en själv och andra, eller så kan man ha utsatts för våld själv, säger Jani Kaisto projektchef för Radinet.

De flesta av de kring 40 klienter Kaisto stött på under året har varit unga män.

- Lite överraskande är det att det funnits så många kunder och att de varit så olika sinsemellan.

Hopp om ett bättre liv motverkar radikalisering

Också en stor positivt förändring i privatlivet, som att bli förälder eller hitta en partner, kan enligt Kaisto få en radikaliserad person att frångå sin övertygelse.

Kaistos klienter får både samtalsstöd och praktisk hjälp med att hitta en studieplats, ett jobb eller en bostad. Den här hjälpen får klienterna att öppna sig.

- Hade vi större resurser kunde vi utnyttja våra erfarenheter bredare. Till exempel för att utbilda social- och hälsovårdspersonal i de här frågorna.

Projektet får stöd av en projekt- och styrgrupp som består av representanter för Settlementförbundet, Helsingfors Mission samt Kyrkans Utlandshjälp.

Diskussion om artikeln