Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Illby daghem kan bli ett fall för revisionsnämnden i Borgå

Från 2017
Litet barn vid staket.
Bildtext (illustrerande arkivbild)

Tjänstemannabeslutet att stänga Illby daghem i Borgå kan bli ett fall för revisionsnämnden i staden.

- En föräldraförening kan bra göra en begäran om utredning till nämnden, eller så kan jag som ordförande själv ta ärendet till behandling, säger Sirpa Hanska, obunden grön, som är ordförande för revisionsnämnden.

I en insändare i tidningen Uusimaa på måndagen ifrågasätter Tuomas Kanervala från Centern beslutsgången i frågan och den information som föräldrarna fick inför stängningsbeslutet och efteråt.

Han önskar att revisionsnämnden ska ta sig an fallet och bland annat avgöra om stadens förvaltningsstadga har följts i frågan.

"Finns ingen sådan paragraf"

Sirpa Hanska säger att nämnden möts i september och då tar ställning till om man granskar ärendet eller inte.

- Enligt Borgå stads förvaltningsstadga finns det ingen paragraf som säger att direktören för småbarnspedagogiken Leila Nyberg kan lägga ner ett daghem, påpekar Hanska.

Hon ska nu utreda vem som egentligen undertecknade beslutet att stänga daghemmet, så fort hon får tag i protokollet.

De gamla mötesprotokollen har nämligen plockats bort från stadens webbplats på grund av nya bestämmelser i kommunallagen, som innebär strängare villkor gällande till exempel publicering av personuppgifter.

Barn äter en smörgås på ett daghem.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Överskreds befogenheter?

I stadens pressmeddelande om stängningen av daghemmet hänivsades förutom till Nyberg också till lokalitetsdirektör Börje Boström för tilläggsuppgifter.

- Beroende på vem som har undertecknat beslutet kan man fråga sig om tjänstemannen i fråga har överskridit sina befogenheter, konstaterar Hanska.

Enligt Hanska måste revisionsnämnden utreda om frågan borde ha gått via bildningsnämnden, i det fall att man tar sig an frågan.

- Revisionsnämnden har en fyra års plan med särskilda betoningsområden som vi granskar, och planen är inte offentlig. Vi ska diskutera planen på kommande möte med den nya nämnden, men jag anser att vi kan ta upp fallet.

Utlåtande mitt under året en möjlighet

Enligt Hanska stöder nämnden också revisorernas arbete, även om nämndens mål inte är en revision utan att se till att de mål som fullmäktige har uppställt förverkligas.

Vad kan det då få för följder för ärendet om ni granskar det?

- Det handlar om ett utlåtande i verksamhetsberättelsen. Utlåtandet från 2017 behandlas i fullmäktige först sommaren 2018, men förstås kan vi också ge ett utlåtande mitt under pågående år.

Hanska anser att det är allvarligt om det stämmer att tjänstemännen inte har motiverat stängningsbeslutet för föräldrarna.

Både föräldraföreningen och enskilda föräldrar har enligt Kanervala bett om uppgifterna.

- Tjänstemännen är ju anställda av kommuninvånarna. Nog borde man få sakliga svar inom en rimlig tid, säger Hanska.

Barn leker i sandlåda
Bild: Yle/Charlotte Walder

Inte jävig på grund av engagemang

Tuomas Kanervala har tidigare engagerat sig i skolornas och daghemmens inneluftsproblem i Borgå. Han var en av dem som var med och gjorde skuggrapporten kring fastigheternas skick.

Nu vill han att revisionsnämnden granskar ärendet Illby daghem samtidigt som han själv är vice ordförande i revisionsnämnden.

Är han jävig i en eventuell behandling av ärendet?

- Jag bedömer inte att en insändare om frågan gör honom jävig. Han sitter inte med i bildningsnämnden eller någon av utbildningssektionerna, konstaterar Hanska.

Ingen i den nya revisionsnämnden sitter i någon annan nämnd inom staden. Ingen är heller anställd av Borgå stad.

Föräldrar känner sig överkörda

Det var i mars som Borgå stad meddelade att Illby daghem stängs sommaren 2017 för att det är i så dåligt skick. Staden bedömer att det inte är värt att reparera fastigheten.

För många föräldrar kom stadens beslut som en kalldusch. Barnen har i höst placerats i andra daghem i Borgå.

Som det nu ser ut förlorar Illby sin daghemsverksamhet i framtiden, vilket betyder längre väg för föräldrarna att köra barnen till dagis.

Diskussion om artikeln