Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Trafikpsykolog: Finland behöver ett nytt körtest för dem som regelbundet bryter mot trafikregler

Från 2017
Sidospegel på snygg bil.
Bild: All Over Press

Finland borde införa nytt medicinskt och psykologiskt test av körförmågan för vårdslösa bilförare. Det anser Sari Kukkamaa, specialist på neuropsykologi och medlem i Finlands psykologförbunds arbetsgrupp för trafikpsykologi. Ett sådant test finns bland annat i Tyskland där det kallas idiottest.

I Finland följer man redan med bilförarnas hälsa och dess inverkan på körförmågan, men det finns inget sätt att stoppa friska förare som konstant bryter mot trafikreglerna.

De får ett straff men det finns inget sätt att bedöma körförmåga utgående från attityder och beteende, säger Sari Kukkamaa.

- Ett straff ändrar inte beteendet på lång sikt, i bästa fall motverkar det beteendet under en kortare tid.

Vårdslösa förare och nybörjare skulle testas

I Tyskland har man gjort medicinska och psykologiska bedömningar av körförmågan sedan år 1954.

Det handlar om ett test som officiellt heter Medizinisch-Psychologische Untersuchung, men som i tysk folkmun heter ”idiotentest”.

Sari Kukkamaa har gjort upp en finländsk modell för testet.

Det är polisen som kunde skicka bilförare till det, både sådana som hela tiden bryter mot trafikreglerna och också unga chaufförer med ett riskabelt körsätt vars trafikbeteende ännu håller på att utvecklas.

Det sker ju betydligt fler trafikförbrytelser än vad förarna åker fast för. Oftast sker det inte ens en olycka. Föraren får en osann bild av sig själv som en fantastisk bilförare som kan ta stora risker.

― Sari Kukkamaa

I det övriga Europa får experterna tillgång till uppgifterna i polisens register om situationen som lett till att föraren i fråga skickats på test.

Dessutom har experterna förarens tidigare trafikbrott och hälsouppgifter att ta ställning till. Föraren har körförbud tills experterna ger grönt ljus igen.

Personlighetsdrag påverkar körsättet

Det kan vara svårt för en bilförare att bli skickad på en medicinsk och psykologisk bedömning av körförmågan. Många av dem som råkar ut för testet ser passionerat på körandet och vill absolut inte förlora sitt körkort.

Det finns olika personlighetsdrag som bevisligen ökar olycksrisken. Sådana drag är ett behov av att söka upplevelser och ta risker, impulsivitet, överdriven självsäkerhet, dålig självbehärskning, aggressiva och manipulativa drag, problem med auktoriteter och asocialitet.

Sari Kukkamaa skulle vilja mäta kognitiv förmåga i förartestet, så som koncentration och slutledningsförmåga.

Efter det skulle föraren genomgå en intervju för att reda ut om det finns psykologiska faktorer bakom trafikbrotten, och om föraren förstår sitt ansvar och är villig att ändra sitt beteende, förklarar Kukkamaa.

Testet mäter inte körskicklighet

Testet skulle dessutom bestå av andra personlighetsundersökningar, en medicinsk del och möjligen också extra kurser.

Bilskolan skulle den som blir testad ändå inte bli tvungen att göra om.

Det handlar inte om bristande körskicklighet. I själva verket finns det undersökningar som visar att om man bara förbättrar den tekniska körförmågan utan någon attitydfostran blir olycksrisken bara större.

Vem är det då som ska betala för det här testet? Jo, det är föraren själv.

Testet skulle kosta några hundra euro, och föraren skulle vara motiverad att betala för att få tillbaka sitt körkort. Samtidigt skulle förare som inte får köra spara in på bensin och andra kostnader kopplade till bilen.

Trafikpsykologen Sari Kukkamaa har redan presenterat testet bland annat vid trafiksäkerhetsverket Trafi.

Att införa det skulle ändå kräva en lagändring, eftersom den instans som utför testerna borde få tillgång till både rättshandlingar och medicinsk information om dem som testas.

Texten är baserad på Marcus Ziemanns artikel för Yle Uutiset.