Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåbor vill påverka nationalstadsparken

Från 2017
Hammars-gammelbacka-skogen i Borgå
Bild: Yle/Stefan Härus

Sammanlagt 22 åsikter om hur Borgå nationalstadspark borde nyttjas lämnades in inom utsatt tid.

Fem av åsikterna gäller Hammars strand. I tre åsikter föreslog man att varvsområdets utseende ska förbättras, landskapet sköts vid stranden och att vass slås ställvis.

Två kommentarer stöder tanken på att man skall kunna simma vid Hammars SEO.

Fyra åsikter om Gammelbacka skog kom in. I tre av dem önskade man att utsikterna från Gammelbacka strandklippa och klippans synlighet förbättras genom att ställvis röja träd.

Enskilda kommentarer till enkäten gällde exempelvis utvecklingen av gamla stan och Svinö. Bland annat önskades det att trafiken på Kyrkogatan minskas.