Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbosektion ger grönt ljus för Östersundomplan

Från 2017
Östersundom
Bildtext Östersundom hörde till Sibbo fram till annekteringen 2009. Nu tillhör området Helsingfors och en gemensam generalplan för området är under arbete.
Bild: YLE/Josefine Klemets

Markanvändningssektionen i Sibbo tycker att det förändrade utkastet till gemensam generalplan för Östersundom är bra ur Sibbo kommuns synvinkel sett.

- Ärendet gick allmänt taget framåt i samförstånd. De Grönas representant ville ha en tilläggsutredning kring Naturaområdet, men det förslaget fick inte understöd, säger Juhani Rantala (Saml), ordförande i markanvändningssektionen.

Det blev inga omröstningar under sektionens behandling av ärendet.

Sektionen konstaterade att det förändrade utkastet inte innebär några större förändringar för Sibbo, men att det är bättre än den första versionen.

Naturfrågorna har tagit sin tid

Markanvändningssektionen föreslår för kommunstyrelsen att Sibbo inte har något emot att utkastet läggs fram till påseende.

Generalplanen för Östersundom är gemensam för Helsingfors, Sibbo och Vanda.

En stor fråga under processen med planen har varit Naturaområdet i Östersundom.

- Utkastet ändrades på grund av områdets naturvärden. Till exempel ändrades metrodragningen, säger Rantala.

Rantala konstaterar att det är svårt att säga när den gemensamma generalplanen blir färdig. Planen ska gå igenom alla tre kommuners beslutsfattande organ.

Inverkar på Sibbo kommuns utveckling

Planen är viktig för Sibbo, eftersom den inverkar på utvecklingen av kommunens södra delar.

- Planen sätter fart på utvecklingen i Majvik, och inverkar på utvecklingen ända till Söderkulla, säger Rantala.

Har hela processen kring Östersundomplanen tagit för lång tid?

- Personligen väntade jag mig att naturfrågorna skulle ta tid, men det är klart att det från Helsingfors sida finns en stark vilja att få området färdigt planerat.

Det här för att man ska kunna börja bygga på området. Rantala tror att Helsingfors byggplaner kan bli aktuella på 2020-talet.

Metrotrafik till Majvik diskuteras

För Sibbos del kan Helsingfors planer för Östersundom betyda att det blir aktuellt med metrotrafik också till Sibbo.

- Det handlar ändå om stora investeringar. Frågan är om staten hjälper till med finansieringen och allt beror också på befolkningsutvecklingen i södra Sibbo.

Rantala säger att en metrostation skulle kräva cirka 10 000 invånare inom en två kilometers radie från metrostationen.

- Vi har en lång väg till den utvecklingen och allt beror på var man bygger ut och när, konstaterar Rantala.

Han säger ändå att det kan handla om en sista metrostation i Majvik i första hand, om Helsingfors bygger ut metronätet.

När det kan bli aktuellt med metro till Sibbo är oklart, eventuellt förverkligas dragningen österut från Helsingfors först kring 2030-talet.

Pengarna avgör vad Sibbo har råd med

Om Sibbo satsar på en dragning mot Söderkulla i framtiden kan fler stationer bli aktuella.

- För Nickbys del diskuterar man ändå i första hand tågtrafik. Där är fördelen att det finns färdiga spår, men Nickby-Kervobanan skulle kräva minst 30 000 invånare längs med rutten.

I praktiken skulle en järnvägssatsning kosta mellan 25 och 30 miljoner euro, tror Rantala.

- Det är pengarna som avgör vad Sibbo kan satsa på i framtiden, konstaterar han. Om kommunen växer ordentligt är ändå spårtrafik det effektivaste sättet att utveckla kollektivtrafiken.

Diskussion om artikeln