Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Allt fler barn vaccineras i Vörå och Korsholm: "Tillräckligt för att skydda mot epidemi"

Från 2017
Uppdaterad 29.08.2017 16:09.
En läkare som sprutar in vaccin, genom en spruta, in i armen på en patient.
Bildtext Arkivbild.
Bild: All Over Press

Vaccinationsgraden bland barnen i Korsholm och Vörå stiger. Av de barn som är under ett och ett halvt år gamla har 92 procent fått MPR-vaccinet. Ledande skötare Gunilla Jusslin vågar tro att detta är tillräckligt för att skydda mot en mässlingsepidemi.

Under förra veckan kontrollerades vaccinationsgraden bland barn i Korsholm som är under ett och ett halvt år gamla. Det visade sig att vaccinationsgraden ökat betydligt jämfört med THL:s siffor för barn födda 2014.

- Siffrorna ser bättre ut än väntat, säger ledande skötare Gunilla Jusslin.

Enligt den senaste statistiken från Institutet för hälsa och välfärd, THL, ligger vaccinationsgraden för MPR på 88,4 procent i Korsholm. De här siffrorna gäller barn födda 2014.

En ny undersökning bland de yngsta barnen visar att siffran nu ligger på 92 procent och hela 94 procent vad det gäller övriga vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet.

Debatt och utbildning

Det finns flera orsaker till att trenden när det gäller att vaccinera barn har svängt anser Gunilla Jusslin.

- Vaccinationerna har lyfts upp till debatt och det har fått föräldrarna att bli mera benägna att låta vaccinera sina barn.

En annan orsak är det stöd som hälsovården fått i sitt arbete.

- Hälsovårdarna har fått mera stöd i att informera och rekommendera vaccinationer till barnfamiljer och det här påverkar vaccinationsgraden, säger Jusslin.

Att fall av mässling påträffats i landet är också en bidragande orsak till att allt fler väljer vaccin säger Jusslin.

Nya vacciner undantag

Undantag är vaccinerna mot rotavirus och pneumokockinfektion som har en lägre täckningsgrad, 70 respektive 75 procent.

- De här vaccinationerna är inte ännu lika etablerade, säger Jusslin.

Vaccinera mot vattkoppor

Nu kommer Korsholm och Vörå även att införa vaccin mot vattkoppor. Personalen har fått utbildning om vaccinet och så småningom kommer man att erbjuda familjerna vaccinationer.

Är det nödvändigt att vaccinera mot vattkoppor?

- Det är främst följdsjukdomarna vi vill komma åt. Den som haft vattkoppor kan senare i livet få bältros och det kan vara en mycket besvärlig sjukdom, säger Jusslin.

Täckningsgraden räcker

Enligt THL borde 95 till 97 procent av årskullen vara vaccinerad mot MPR för att en mässlingsepidemi inte ska få fäste. Men Gunilla Jusslin tror inte att man i Korsholm kommer upp till en täckningsgrad på hela 97 procent.

- Det räcker med att ett eller ett par barn i en ålderskull inte vaccineras för att täckningsgraden ska sjunka till 95 procent, säger Jusslin.

I statistiken räknas också de barn med som inte kunnat få sitt vaccin i den ålder som vaccinationsprogrammet föreskriver med, till exempel om barnet varit för svagt. Men ofta kan barnet istället få sin vaccination lite senare och MPR-vaccinet kompletteras upp till 12 års ålder.

Det händer också att föräldrar till lite äldre barn som tidigare valt bort vaccin nu hör av sig för att de vill låta vaccinera sina barn.

- Jag tror att narkolepsifallen skrämde upp människor och debatter på nätet där man hävdar att vaccinationer orsakar olika sjukdomar. Men allt fler tar vaccin och det är faktiskt ytterst få familjer som väljer bort vaccinationer, säger Jusslin.

Räcker de här täckningsgraderna för att skydda mot en mässlingsepidemi i Vörå och Korsholm?

- Ja, det tror jag att de gör. De här vaccintäckningsgraderna känns trygga, säger Gunilla Jusslin.

Diskussion om artikeln