Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Unga ska få möjlighet att påverka i Ingå och Sjundeå

Från 2017
Kvinnor som skejtar.
Bildtext Unga från Ingå och Sjundeå ska med hjälp av ungdomsfullmäktige få en möjlighet att påverka vad de vill göra på sin hemort.
Bild: Yle/ Frida Lönnroos

Ingå och Sjundeå ska få egna ungdomsfullmäktige. Unga ska på det sättet få sin röst hörd och påverka i ärenden som berör dem.

I Ingå börjar nu arbetet med att hitta representanter mellan 13 och 18 år till kommunens ungdomsfullmäktige.

Den 7 september ordnas det första ungdomstinget på Wilhelmsdal.

Ungdomsforumet består av fem medlemmar. Två av dem väljs på det första ungdomstinget och två utses av i högstadieskolorna Källhagens skola och Järnefeltin koulu.

Bildnings- och välfärdsnämnden utser den femte medlemmen i ungdomsrådet.

Meningen är att ungdomsforumet ska vara ett påverkningsorgan där de unga har möjlighet att få sin röst hörd och påverka i frågor som rör dem.

13- till 22-åringar i fullmäktige

I Sjundeå har kommunstyrelsen också godkänt ett ungdomsfullmäktige.

Det officiella ungdomsfullmäktige ska inrättas från och med den 1 januari 2018. Fram till dess ska ett tillfälligt ungdomsfullmäktige utses.

I Sjundeå ungdomsfullmäktige får medlemmarna vara mellan 13 och 22 år gamla. Fullmäktige kan ha upp till 20 medlemmar. Om fler än 20 är intresserade att delta ordnas ungdomsfullmäktigeval.

Elevkårerna från alla skolor i Sjundeå och från Källhagens skola i Virkby utser varsin medlem till ungdomsfullmäktige.

Sjundeå kommun har reserverat 5 000 euro för ungdomsfullmäktiges verksamhet under år 2018.

Diskussion om artikeln