Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Boende frågar sig hur många flugor som krävs för att sanitär olägenhet skall uppstå

Från 2017
Uppdaterad 30.08.2017 11:41.
Jouko Liinamaa i Fäboda håller upp en flugfångare fylld med ett kilo flugor

Miljötillstånden för pälsfarmer är luddiga när det gäller sanitär olägenhet för grannar. När finns till exempel flugor i ett så stort antal att de blir en sanitär olägenhet.

Den frågan ställer sig cirka 50 personer som bor i närheten av staden Jakobstads farmområde. De har lämnat in en skrivelse till staden där det kräver att någonting måste göras åt flugproblemet.

På farmområdet i Jakobstad har dels staden och dels NTM- centralen gett farmerna miljötillstånd beroende på farmernas storlek.

T.f. miljövårdschef Sofia Zittra-Bärsund
Bildtext Sofia Zittra-Bärsund

I tillstånden sägs att hanteringen av gödsel och urin bör ske på ett sånt sätt att sanitär olägenhet inte uppkommer för grannarnas del.

Vem avgör vad som är sanitär olägenhet?

På farmområdet i Jakobstad finns många olika farmare och många olika bolag.

Det är inte helt lätt att veta vilken farmare som åstadkommer en sanitär olägenhet även om man kunde enas om att en sanitär olägenhet för grannarna förekommer.

- Frågan om sanitär olägenhet är nog ett fall för hälsoinspektionen. De avgör frågan när det blir så olidligt att man kan tala om sanitär olägenhet, säger t.f. miljövårdschefen i Jakobstad, Sofia Zittra- Bärsund.

Miljövårdschefen Sofia Zittra- Bärsund har sagt till grannarna att hon gärna kommer ut på inspektion när det är ordentligt med flugor.

Inspektioner på farmområdet kommer också att ske i samråd med hälsoinspektionen.

- Enligt tillsynsplan skall vi göra inspektioner på farmområdet vart tredje år.

Vilka krav ställs på farmarna?

Enligt miljövårdschefen har farmarna krav på sig att tillsätta tillräckligt med strö på gödseln. Den ska tas bort tillräckligt ofta.

Det ska tillsättas kalk och bekämpningsmedel på gödseln.

Vem avgör vad som är tillräckligt?

- Det är en bra fråga, det är en bedömningsfråga.

Vem bedömer?

- Det är också en bra fråga. Jag vill hänvisa till NTM- centralens riktlinjer.

Gifter används för att ta livet av fluglarver

Flera olika metoder används för att försöka hålla flugorna i schack och minska deras möjligheter att föröka sig. En metod är insektsgifter som tillsätts på gödseln.

- Jag har ingen specifik kunskap om vilka gifter det handlar om.

Kan gifterna slutligen hamna i Fäbo-viken via Vallanbäcken?

- Farmarna har provtagningskrav och målvärden för fosfor som kommer ut i havet via bäcken, det är det enda. Bekämpningsmedelsrester blir inte analyserade skilt i avrinningsvattnet.

- När man tillsätter gifter finns det alltid en risk att de kommer ut i vattendrag om de tillsätts i alltför stor omfattning.

Uppföljning av problemet

En uppföljning av problemet borde göras i samråd med alla inblandade parter för att man skall få en uppfattning om olägenheterna.

Miljö- och byggnadsnämnden behandlar flugproblemet vid farmområdet på sitt första möte efter sommaruppehållet.

Det sker i mitten på september.

Diskussion om artikeln