Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Lär dig basket på ett roligt sätt!

Från 2017
Charlotte Hornets Courtney Lee (till höger) och Miami Heats Dwyane Wade.

Vill du lära dig spela basket? Här hittar du allt du behöver för att komma igång - skottövningar, passningsövningar, dribblingsövningar, regler, teknik och taktik.

Gymnastik - Vetamix: Lär ut basket på ett roligt sätt! - Spela upp på Arenan

Bollbehandling

I basket behandlas bollen alltid med fingrarna och handlederna, oberoende om man skjuter, passar eller dribblar.

Att skjuta

När man förbereder för skott bildar tummarna ett T på bollen. Den starkare handen skjuter medan den andra handen stöder bollen. Glöm inte att kraften i själva skottet kommer från benen. Följ upp skottet genom en skarp handledsrörelse. När skottet är genomfört skall handleden på skottarmen vara helt slapp. Ett väl genomfört skott ger bollen en underskruv.

Passning

Oavsett vilken form av passning man utför, görs det avgörande jobbet av handlederna och fingrarna. Passningens fart bestäms uteslutande av snabbheten på handledsrörelsen. Följ upp passningen med fingerspetsarna för att få rätt riktning på bollen.

Allmänt om dribbling

När man dribblar bollen är det viktigt att handlederna följer bollens rörelse. Man skjuter bollen mot golvet med handleden och fingerspetsen och när bollen studsar tillbaka följer handleden mjukt bollens rörelse. Då spelaren springer med full fart skjuter han/hon bollen framåt.

Ju lägre fart desto djupare ställning intas genom att böja knäna. Då spelaren antastas av en försvarare är ställningen mycket djup och den fria handen skyddar bollen från motståndarens attacker. Det är viktigt att spelarna lär sig dribbla utan att se på bollen utan i stället ser sina lagkamrater.

Gymnastik - Vetamix: Basket: Bollbehandling - Spela upp på Arenan

Skottövningar

I videon lär vi oss skottövningarna Utslagning, 1,5 minuters övningen, Resan världen runt, Två poängs skillnad och 10 minuters övningen. Övningarna lämpar sig för gymnastiktimmar i alla årskurser.

Gymnastik - Vetamix: Basket: Skottövningar - Spela upp på Arenan

Utslagning

En övning där spelarna strävar efter att sätta bollen i korgen före spelaren som skjutit innan en själv, från en valbar position. Ifall spelaren missar sitt distansskott kan man välja mellan att tillåta dribbling för att ta sig in under korgen för det andra skottet.

Alternativt måste spelaren skjuta sitt andra skott från den position där returen fångas. Ifall spelaren fäller ut den som skjutit innan kan man fortsätta övningen med en spelare mindre.

1,5 minuters övningen

Peka ut fem positioner på planen varifrån spelarna skall skjuta. Positionerna är värda 1-5 poäng beroende på distansen till korgen. Spelarna paras upp och då den ena skjuter räknar den andra poängen som sedan gärna bokförs.

Resan världen runt

Dela upp eleverna i två eller flera lag vars uppgift är att från tio olika positioner sätta in t.ex. 10 skott/position. Det lag som först sätter in t.ex. 100 bollar i korgen kan lyfta armarna mot skyn. Man kan också begränsa totaltiden för övningen för att hinna genomföra flera övningar under lektionen. Då är det lag som satt in flest bollar vassast.

Två poängs skillnad

En övning där två lag skjuter från likvärda symmetriska positioner på planen. Målsättningen är att lyckas få in två skott mera än motståndaren.

Om lag A t.ex. sätter in sitt första skott samtidigt som lag B missar- leder A med +1. Ifall sen lag A missar sitt andra skott samtidigt som B träffar - har B utjämnat. Det gäller att vara snabba och få iväg så många skott så snabbt som möjligt, utan att vara vårdslös. Varje passning och varje skott är avgörande. När någondera laget nått +2 byter man position och tar revansch o.s.v.

10 minuters övningen

Passar bra som uppvärmning. Eleverna paras upp och den ena av spelarna lägger i väg mot valbar korg. Eleven kan välja om hon/han vill skjuta utanför tre poängs linjen, utanför tre sekunders området eller innanför tre sekunders området.

Ett tre poängs skott är förstås värt tre poäng. Ett skott utanför tre sekunders området men innanför tre poängs linjen ger två poäng medan ett skott nära korgen, en så kallad Lay-up, ger en poäng.

Spelaren gör ett försök att sätta in bollen och förflyttar sig sedan snabbt dribblande till den andra korgen o.s.v. När en minut har gått passas bollen till den andra eleven som inleder sitt en minuts pass. Sammanlagt pågår övningen i t.ex. 10 minuter varefter man räknar ihop sina poäng.

Dribblingsövningar

Nu lär vi oss dribblingsövningarna Fotbollsbasket, Vem är rädd för bläckfisken, Bollstöld och Kull.

Gymnastik - Vetamix: Basket: Dribblingsövningar - Spela upp på Arenan

Fotbollsbasket

Dela upp eleverna i två lag där varje spelare har en egen basketboll. Lagen spelar sedan fotboll samtidigt som spelarna dribblar sin basketboll. Ifall en spelare tappar kontrollen över basketbollen kan han/hon inte delta i fotbollsspelet innan hon hämtat sin basketboll eller återfått kontrollen över den. I vanlig ordning är det gjorda mål som avgör. Man kan med fördel använda en vanlig bänk som mål. Då strävar spelarna bättre efter att hålla fotbollen på golvet.

Vem är rädd för bläckfisken

Samtliga spelare har en egen boll. En spelare ställer sig mitt på golvet och ropar vem är rädd för bläckfisken. De övriga spelarnas målsättning är då att förflytta sig från den ena baslinjen till den andra utan att bli berörda av fasttagaren i mitten. Ifall en spelare blir "fast" måste han/hon stå kvar på det stället där han/hon fångades. Så småningom bildas ett nätverk av fångade spelare som hjälper den ursprungliga fasttagaren att fånga resten av packet.

Bollstöld

Samtliga, utom en spelare har en boll som man dribblar inom ett begränsat område. Spelaren utan boll försöker stjäla en av de övriga. När det lyckas blir spelaren som blivit av med sin boll bolltjuv.

Kull

Samtliga spelare har en boll som de dribblar omkring. Spelaren som blivit utsedd till fasttagare försöker fånga de övriga inom ett begränsat område. Den som fångas blir fasttagare.
Variant: Samma övning med en tillagd regel om att en spelare inte får fångas om han/hon håller i sin näsa med armen under benet samtidigt som han/hon dribblar bollen.

Passningsövningar

I klippet bekantar vi oss med passningsövningarna Ringen, Kull med boll, Kinesen, Spel utan att dribbla och Bobby Knights drill.

Gymnastik - Vetamix: Basket: Passningsövningar - Spela upp på Arenan

Ringen

Bilda en ring av spelare. Spelarna passar bollen till varandra samtidigt som en spelare i mitten försöker få en fingerspets på bollen. Man får inte passa bollen till spelaren som är bredvid en själv och inte heller lobba bollen över spelaren i mitten. Spelaren som misslyckas med passningen eller mottagandet ersätter spelaren i mitten.

Kull med boll

Två utnämnda spelare passar bollen till varandra med målsättning att kunna beröra en av de övriga spelarna med bollen. Övningen försiggår inom ett begränsat område där bollinnehavaren inte får springa eller gå omkring, utan endast kan snurra runt sin stödfot. Fasttagaren utan boll kan däremot röra sig fritt och skall sträva till att komma nära någon av rymlingarna. Det är viktigt att hela tiden passa och snabbt förflytta sig. När någon av rymlingarna blir fast utökas antalet fasttagare med den spelaren. Slutligen är alla utom en fasttagare, med en enda desperat rymling kvar. Övningen är slut då alla blivit fångade. Man får absolut inte kasta bollen på en rymling!!

Kinesen

En övning där man strävar till att lära sig att genast röra på sig efter en passning. En så kallad give and go övning. Spelarna är i fyra led med boll (bollar) hos spelarna som står motsatt till varandra. Ifall bollen passas till ledet till vänster skär passaren in i mitten och får bollen tillbaka. Därefter passar han/hon bollen till det motsatta ledet. Man passar - rör sig in i mitten - får bollen tillbaka och passar vidare.

Spel utan att dribbla

Ett effektivt sätt att lära sig passa och röra på sig.

Bobby Knights drill

Spelarna placerar sig som i en halvmåne med en spelare framför ledet. Två bollar passas av och an mellan spelaren framför och spelarna i ledet. Den ensamma spelaren kan inte passa bollen till den spelare han/hon får bollen av. Inte heller till spelarna bredvid spelaren som passat bollen. När spelaren framför ledet gör ett misstag hamnar den i ledet och följande spelare stiger framför. Passningstempot skall vara snabbt. Målsättningen är att tvinga spelarna till att tänka.

Triple threat och Rocker Step

Rocker step är ett verktyg till att utnyttja försvararens misstag eller finta bort försvararen.

Gymnastik - Vetamix: Basket: Triple threat och Rocker Step - Spela upp på Arenan

Triple threat

När en spelare får bollen skall han/hon alltid ha tre saker i tankarna. Först och främst att skjuta om det är möjligt. Ifall försvararen täcker skottmöjligheten är följande tanke att penetrera. Ifall försvaret inte ger utrymme för varken skott eller penetration skall bollinnehavaren hitta bästa möjliga passningsläge.

Rocker step

Ett verktyg till att utnyttja försvararens misstag eller finta bort försvararen. Anfallsspelaren laddar för skott och när försvararen kommer nära för att täcka upp skottmöjligheten fintar anfallaren att han/hon tänker penetrera. Då stiger försvararen snabbt bakåt för att stoppa penetrering och när anfallaren plötsligt igen fintar för skott brukar försvararen överila sig och till och med hoppa upp i luften. Då är försvararens spel förlorat eftersom anfallaren fritt kan penetrera. Om försvararen inte reagerar på fintarna öppnar det också läge för skott eller penetrering.

Försvarsspel

Basket är en sport där fotarbetet är enormt viktigt eftersom man i princip inte får röra vid motståndaren. Dessutom är det viktigt att använda armar och händer till att täcka passningsvinklar och störa motståndaren. En försvarsspelare har aldrig hälarna på golvet utan rör sig mera på tårna.

Fotarbete

Basket är en sport där fotarbetet är enormt viktigt eftersom man i princip inte får röra vid motståndaren. Dessutom är det viktigt att använda armar och händer till att täcka passningsvinklar och störa motståndaren. En försvarsspelare har aldrig hälarna på golvet utan rör sig mera på tårna.

Försvarsövningar

Shell drill

En övning som lär ut försvararnas positioner i förhållande till bollen och spelaren man bevakar. Dessutom att täcka passningsvinklar, hjälpförsvar och rotation vid behov.

Fyra anfallsspelare fördelar sig på två forwardpositioner och två guardpositioner (en fyrkant). Anfallsspelarna passar först runt bollen, utan att dribbla, samtidigt som försvarsspelarna övar sig på att inta rätt position i förhållande till bollen. Så fort bollen passas skall försvararen vars motståndare passar bollen snabbt röra sig i hjälpposition, redo att stoppa en eventuell penetration av den nya bollinnehavaren.

Generellt sett kan man säga att en spelare som bevakar spelaren närmast bollinnehavaren skall vara cirka en och en halv meter från sin motståndare. Om försvararen är två passningar från bollen gäller cirka tre meter och så vidare.

Efter det här tillåts dribbling och senare skott. Då skall försvararna i samarbete sträva till att förhindra motståndarna från att komma till avslut. Man kan simulera situationer där en anfallsspelare lyckats ta sig förbi sin försvarare genom att be en försvarsspelare vända ryggen till sin motståndare.

När anfallsspelaren sen sätter bollen i golvet får försvararen återuppta normalt försvar. Man strävar till att framtvinga hjälpförsvar av medspelarna. Du kan låta spelarna tävla genom att säga att försvaret måste stoppa tre anfall innan anfallarna lyckats sätta bollen i korgen tre gånger. När försvararna lyckats med det blir de anfallare.

Rör vid vaderna

Para upp spelarna som sedan försöker röra vid varandras vader. Spelarna skall också använda sina händer till att parera motståndarens försök. För varje beröring vid motståndarens vad får spelaren en poäng.

Gymnastik - Vetamix: Basket: Försvarsspel - Spela upp på Arenan

Spel mot positionsförsvar

Positionsförsvar är en effektiv försvarsmetod ifall motståndarlaget har stora spelare men saknar vassa distansskyttar. I positionsförsvar kan man täcka ytorna i närheten av korgen och på så sätt förhindra penetrering. Det tvingar motståndaren till distansskytte.

När motståndaren spelar positionsförsvar strävar det anfallande laget efter att överbemanna vissa ytor. Till exempel, om försvaret spelar ett så kallat 2-3 försvar med två spelare framme, har anfallet ofta en 1-3-1 eller 3-2 uppställning där man har en tre mot två fördel på guard - forwardposition.

Principen är alltså att skapa överläge. Om man då passar bollen i snabb takt i 3 mot två läget hamnar försvararna oftast i underläge. Det skapar öppningar för penetrering via dribbling men också genom att passa in i mitten. Öppningar som ger bra skottchanser.

Kom också ihåg att returtagningen är svårare när man spelar positionsförsvar på grund av att spelarna inte har en "egen" spelare att blockera ut. Det är alltså viktigt att i anfall mot positionsförsvar vara aggressiva i returtagningen.

Gymnastik - Vetamix: Basket: Spel mot positionsförsvar - Spela upp på Arenan

Screen spel och returtagning

I videon bekantar vi oss med screen spel och returtagning. Målsättningen med screen spel är att fria en spelare för mottagning av en passning, skott eller penetration.

Gymnastik - Vetamix: Basket:Screen spel och returtagning - Spela upp på Arenan

Screen spel

Målsättningen med screen spel är att fria en spelare för mottagning av en passning, skott eller penetration.

Pick and roll

När en spelare sätter ett screen gäller det att vara tålmodig. Om man sätter ett bollscreen får spelaren med bollen inte ta några beslut innan screenet är satt. Spelaren som sätter ett screen skall alltid se till att han/hon ställer sig i 90 graders vinkel i förhållande till försvarsspelarens höft, ungefär en halv meter från försvararen.

Bollinnehavaren skall gärna finta att han/hon är på väg åt motsatt håll från screenet sätt varefter han/hon dribblar mot hållet där screenet ligger. Målsättningen är att bollinnehavarens försvarare fastnar i screenet.

Flera scenarion kan då uppstå vilket betyder att bollinnehavaren och screenaren måste läsa spelet. Vanligast hjälper screenarens försvarare sin medspelare genom att stiga fram och stoppa en penetrering mot korgen. Då skall spelaren som satt screenet med blicken på bollen vända sig inåt mot korgen och samtidigt hålla den screenade spelaren bakom ryggen. Det bäddar för en passning in till screenaren.

Pick and pop

Ifall bollinnehavarens försvarare väljer att "gå under" det satta screenet, kan bollinnehavaren skjuta eller ännu bättre screenaren vända sig bortåt från korgen för att frigöra sig för skott.

Fake screen

Då fintar en spelare att han/hon tänker sätta ett screen för bollinnehavaren. I sista stund beslutar sig spelaren för att i stället snabbt skära in under korgen på grund av att han/hon märkt att båda försvararna koncentrerar sig på det kommande screenet och för tidigt söker hjälpposition. Effektivt mot ett lag som försvarar aggressivt.

Screen för spelare utan boll

Igen gäller det att läsa försvarets tankar för att uppnå bästa resultat. När ett screen sätts för en spelare utan boll kan försvararen:

1.Välja att följa motståndarens löpbana. Då väljer anfallsspelare att kurva in mot korgen genast efter screenet.

2. Välja att gå ovanför screenet. Då ser anfallsspelen till att screenet blir mellan honom/henne och försvararen för att få skottläge där. En så kallad flare cut.

3. Ifall försvararen fastnar i screenet, kan anfallaren få ett direkt skottläge. Om screenarens försvarare då stiger fram för att täcka skapas en pick and roll situation där screenaren vänder sig inåt mot korgen och kan få ett bra läge nära korgen.

Procentuellt sett är det oftare screenaren, än den screenet sätts för, som får skottchansen.

Returtagning

Här är kontakt tillåten och önskvärd. Då en anfallsspelare skjuter skall försvarsspelaren hålla blicken fäst på sin motståndare. Försvararen skapar därefter kontakt med motståndaren genom att trycka sin underarm mot motståndarens bröst. Därefter vänder sig försvarsspelaren snabbt om för att få bollen i fokus samtidigt som han eller hon bibehåller kontakten och lyfter armarna upp med armbågarna starkt böjda.

Det gäller att till varje pris hålla motståndaren bakom ryggen och på så sätt säkra att returen hamnar hos det egna laget. Du kan kombinera övningen med Shell drillen eller också göra Box out övningar med färre, t.ex. ett eller två spelarpar.

Regler

I basket har man stegregler och efter att man har slutat dribbla så får man bara använda stödfoten.

Tre sekunders regeln

En spelare får inte stanna längre än tre sekunder i motståndarnas 3-sekundersområde. Det är ju dessutom viktigt att lära spelarna att utnyttja golvytorna optimalt. Därför vill vi ju inte heller ha någon stående under korgen.

Fem sekunders regeln

En spelare har fem sekunder på sig att passa bollen vidare. Regeln gäller vid inkast från sido- eller baslinjerna. Den gäller också ifall en spelare är svårt trängd på planen och inte kan leverera bollen vidare.

Åtta sekunders regeln

Ett lag har åtta sekunder på sig att ta sig över halva plan. Ifall det inte lyckas får motståndaren inkast vid mittlinjen.

24 sekunders regeln

Ett lag har endast 24 sekunder på sig att komma till avslut. Ifall det inte lyckas får motståndaren bollen. Om ett skott skjuts innan 24 sekunder har förlöpt och skottet träffar korgringen, inleds en ny 24 sekunders anfallsperiod vare sig försvarsspelare eller anfallsspelare tar hand om returen. Om domaren blåser för foul eller spark, har anfallsspelarna 14 sekunder kvar att anfalla.

I videon lär basketspelaren Ellen Nurmi oss några regler.

Gymnastik - Vetamix: Basket: Regler - Spela upp på Arenan

Avslutning

Samtliga spelare utom fasttagaren och rymlingen lägger sig på golvet i en cirkel. Rymlingen försöker undkomma genom att springa runt cirkeln och kan också rädda sig genom att "slänga" sig på golvet bredvid en liggande spelare. Då måste den liggande spelaren stiga upp och undvika att bli fångad. Ifall fångaren lyckas beröra rymlingen blir det ombytta roller. Övningen fortsätter kontinuerligt enda tills läraren avbryter den.

Gymnastik - Vetamix: Basket: Avslutning - Spela upp på Arenan

Medverkande: Sophie Weckström och Ellen Nurmi samt andra elever från Mäkelänrinne idrottsgymnasium.

Diskussion om artikeln