Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Skogen i Gammelbacka ska förbli skog

Från 2017
Hammars-gammelbacka-skogen i Borgå
Bild: Yle/Stefan Härus

Skogsområdet mellan Gammelbacka och Hammars kommer att finnas med i den plan som Borgå stad snart lägger på ritbordet. De över 600 som skrivit på en namninsamling kan ändå dra en suck av lättnad.

Ursprungligen var det tänkt att utkastet till plan skulle nå ritbordet på sommaren, men det hela har skjutits på framtiden.

- Vi har haft förhandlingar med myndigheterna, men längre än så har vi ännu inte kommit, säger planläggare Hilkka Jokela vid Borgå stad.

Myndigheterna innebär i det här fallet miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM). Också Borgå museum och Borgå stads miljösektor har varit med i förhandlingarna.

- Slutresultatet av förhandlingarna är helt enkelt att arbetet fortsätter senare i höst, bland annat med att utarbeta ett utkast till plan, säger Jokela.

Oro i Gammelbackaområdet

Borgå stads tanke har varit att förstora planen för ett specifikt område i Hammars så att planen också skulle omfatta skogsområdet mellan Gammelbacka och Hammars.

- Att planen också kommer att inbegripa skogen betyder fortfarande inte att skogen kommer att påverkas av byggandet i området. Hela området är 50 hektar stort men det område som ska bebyggas är ett 1,2 hektar stort randområde, säger Jokela.

Över 600 personer har skrivit på en namninsamling mot stadens tanke om att förstora den befintliga planen så att också det värdefulla skogs- och rekreationsområdet skulle ingå.

Underskrifterna tas på allvar

Hur påverkar underskrifterna den fortsatta planeringen?

- Underskrifterna kom under en tid då det inte ens fanns en skiss att tillgå, men underskrifterna har samma dignitet som då det gäller hörande av grannar vid byggnation, säger Jokela.

Detaljplanen styrs av hur delgeneralplanen är uppbyggd och den fortsatta planeringen utgår från den.

- Delgeneralplanen ger möjlighet till byggande på ett litet område kring Kuuselan koulu, men vi är nu i och med underskrifterna tvungna att överväga hur planen förs vidare.

I den ena vågskålen finns protesterna och i den andra vågskålen tanken på kompletterande byggnation, förklarar Jokela.

Skogen bibehålls

I vilket fall som helst handlar det inte om att förvandla skogen till ett bostadsområde.

- Nej, skogen kommer att bibehållas. Den försvinner nog ingenstans. Frågan är bara hur och var vi drar upp gränserna mellan skog och bostadsområde, säger Jokela.

Det ska planläggarna fundera på och avgöra i samband med att de gör upp sin följande skiss.

Diskussion om artikeln