Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Inneluftsproblem i Oxhamns skola i Jakobstad - "Blir det fler lärare med problem rasar tornet”

Från 2017
Oxhamns skola/Rådmans.
Bildtext Oxhamns skola/Rådmans
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Fler lärare har fått problem med inneluften i Oxhamns skola. Tio lärare är sedan tidigare omplacerade i grannfastigheten på Rådmans skola med sin undervisning, nu har rektor Peter Lindqvist fått ytterligare två fall som borde omplaceras

Inneluftsproblematiken i Oxhamns skola behandlas på torsdag i den speciella inneluftsgrupp som finns i Jakobstad gällande problem i stadens fastigheter. Den rapport över läget i Oxhamns skola som arbetshälsovården Työplus gjort presenteras på mötet och fortsatta åtgärder kommer att diskuteras.

Fler lärare vill byta skola

Oxhamns skola har cirka femtio lärare och i dagsläget har tio lärare sin undervisning förlagd till grannskolan Rådmans skola. Musikgrupper från årskurs 7 och 8 har sin undervisning i gymnasiet och måste ta sig genom centrum för sina lektioner.

- Blir det fler lärare än tio som måste ha specialarrangemang så rasar tornet, nu har jag precis fått besked om att ytterligare två lärare vill komma bort från sina undervisningsutrymmen i Oxhamns skola, säger skolans rektor Peter Lindqvist.

Lindqvist har inte i lugn och ro fått bekanta sig med rapporten från Työplus om läget bland lärarna. Han fick bara hastigt titta på rapporten några minuter, den kommer att behandlas på inneluftsgruppens möte. Ett möte där Oxhamns skola inte är representerad.

- Det lilla jag hann se av rapporten visar att gränsen för vad som är tillåtet är passerad, de symptom som lärarna har är klart över gränsen, säger Lindqvist.

Långsiktiga lösningar krävs

Det finns stora problem i skol- och daghemsfastigheterna i Jakobstad och det har under årens lopp lappats och lagats. Språkbadsskolan verkar i tillfälliga utrymmen men inga definitiva beslut har tagits kring den skolans nya utrymmen.

- Det har kastats fram tankar på att Oxhamns skola tillfälligt skulle flytta till Språkbadsskolans nuvarande utrymmen när Språkbadet får nya utrymmen i framtiden. Oxhamns skola måste få en lösning, antingen grundrenovering eller nybygge.

- Tomma utrymmen i Campus Allegro har också nämnts i diskussioner på skolan som en tillfällig lösning. Vi måste få en långsiktig lösning men det gäller också frågan vad som sker inom en snar framtid.

Nygamla pedagogiska lösningar

Oxhamns skola har idag 70 minuters lektioner. Bildningsdirektör Jan Levander förespråkar som en nödlösning att lektionstiden förkortas till 45 minuter, eleverna måste ut på rasten och klassrummen vädras.

- Det låter horribelt, det spelar ingen roll om det är 45 eller 70 minuter. Dörrar och fönster står öppna hela tiden i vilket fall som helst redan, matsal och bibliotek används för lektioner, säger Peter Lindqvist.

- Eleverna i högstadieålder idag vill sitta tillsammans och fundera, uteraster fungerar med barn i lågstadieålder.

Oxhamns skola är en stor skola

Oxhamns skola är en stor skola och där ingår också eleverna i närliggande Rådmans skola, sammanlagt 562 elever. Lärarna är cirka femtio till antalet, dessutom finns några biträden. Det är ungefär 200 elever som berörs av den undervisning som de drabbade lärarna inte kan utföra i Oxhamns enheten.

Diskussion om artikeln