Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Postens tack till tidningsutdelare för 33 års tjänst: 60 procent bort från lönen

Från 2017
Uppdaterad 30.08.2017 19:42.
Tidningsutdelare Petteri Goltz
Bildtext Petteri Goltz har jobbat på Posten i över 30 år.
Bild: Yle / Annika Laaksonen

I Kyrkslätt bor det en man som är besviken på det finländska samhället - och alldeles speciellt på Posten som arbetsgivare. Han har ägnat nästan hela sitt liv åt sitt arbete där.

- Jag har alltid litat på att det finländska systemet är uppbyggt så att en arbetstagare inte kan behandlas så här.

Petteri Goltz är 54 år gammal och har arbetat vid statsbolaget Posten under nästan hela sin arbetskarriär.

I juni fick Goltz, som är postutdelare, information om en organisationsförändring. Han och hans 2 300 kolleger skulle från och med juli flyttas över till ett nytt dotterbolag (Posti Palvelut).

Förändringen var möjlig i och med att Posten började följa TEAM:s (Industribranschernas fackförbund) kollektivavtal. Där är lönenivån lägre än i det gamla avtalet med PAU (Finlands Post- och logistikunion).

- Det blev en chock. Juristerna säger att det inte finns något olagligt i det här arrangemanget. Det här kallas "avtalsshopping", kommenterar Goltz.

Petteri Goltzs månadslön är för tillfället 2 385 euro.

Enligt det nya kollektivavtalet skulle lönen bli 913 euro, bedömer facket PAU.

Garantilönerna gav tidigare arbetstagarna en trygghet

Den främsta orsaken till den stora lönesänkningen är att de så kallade garantilönerna avlägsnas.

Garantilönen är ett fast lönetillägg som Posten gett sina arbetstagare under årens gång - till exempel i sådana sammanhang då arbetsvillkoren förändrats. Med hjälp av garantilönerna har man sett till att ingen löntagare får sänkt lön vid förändringar.

Den här sortens garantier vill man nu inte längre ge. Nu ska tvärtom alla löner harmoniseras i det nya dotterbolaget - på en lägre nivå än tidigare.

De fördelar som gamla arbetstagare har åtnjutit försvinner.

Också nattillägget försvinner

En annan stor förlust för arbetstagarna är att alla tidiga postutdelare förlorar ett nattillägg på 30 procent.

- I kollektivavtalet med PAU gav nattarbete direkt ungefär en tredjedel till i lön. Enligt TEAM-avtalet blir tillägget bara 65 cent per timme, vilket motsvarar ett tillägg på grundlönen på 6-7 procent, konstaterar Goltz.

"Det här förändrar livet"

- De här nya lönearrangemanget vänder upp och ner på vårt liv, säger Petteri Goltz som är närståendevårdare för sitt yngsta barn.

Det jobb han har lämpar sig väl för den livssituation han befinner sig i. Efter sitt fyra timmar långa nattskift sover han en stund och kan sedan ta hand om dottern då hon kommer hem från skolan.

Om de här lönesänkningarna förverkligas kan han inte fortsätta med sitt jobb eftersom pengarna inte räcker till.

Posten: Lönerna sänks - oklart hur enskilda drabbas konkret

Det är fortfarande oklart hur lönesänkningen kommer att påverka de enskilda arbetstagarna. Bedömningsarbetet pågår vid Posti Palvelut.

Risto Savikko, chef vid Postens tidningsserviceavdelning, vill inte uttala sig om enskilda arbetstagares lön men erkänner att lönerna sänks.

Petteri Goltz anser att det är märkligt att ett och samma bolag använder sig av två olika avtalsparter. Arbetsgivaren ingår avtal med både PAU och TEAM.

Fackföreningarna fortsätter att förhandla om tidningsutdelarnas arbetsvillkor och löner. Ingenting är klart och alla väntar på besked.

"Jag har en klar fördel som gammal arbetstagare"

Goltz säger att han inser att han som Postens gamla arbetstagare har förmånen att få en relativt hög lön för sitt jobb som tidningsutdelare. Men det är ett jobb som han kan försörja sig på.

Han har många kolleger som är i samma situation. De har delat ut tidningar i 30, 40 år. De är över 50 år gamla och en del närmar sig pensionsåldern.

Goltz påpekar att det inte är så lätt att ge sig in på en ny bana. Han är utbildad merkonom och söker som bäst ett nytt jobb.

Han har inte fått kallelse till någon arbetsintervju - men nog meddelande om att andra valts till nya jobb.

- Men nu måste man bara se framåt och försöka hitta något annat jobb. Det är nog en utmaning för en 54-årig man som delat ut tidningar i 33 år. Man är inte så eftertraktad på arbetsmarknaden.

Artikeln utgår från Anne Moilanens (Yle Uutiset) text om Petteri Goltz.

På Arenan kan du se A-studios tv-program om tidningsutdelarens öde.

Korrigering 30.8.2017 kl. 19.42: Artikeln uppdaterades med uppgifter om att postutdelaren jobbar fyra timmar långa nattskift.

Diskussion om artikeln