Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Myndigheter granskar farmområdet i Jakobstad

Från 2017
Insidan av ett skugghus
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Övervakningsmyndigheterna kommer att granska farmområdet i Jakobstad onsdag till torsdag nästa vecka. Granskningen är en normal granskning som enligt miljötillståndet skall utföras vart tredje år.

NTM-centralen, miljöhälsovården och miljövårdsbyrån i Jakobstad kommer under två dagar att granska området för att se om villkoren i miljötillståndena följs.

Miljöhälsovården kan inte vidta egna åtgärder

Ifall sanitära olägenheter noteras kan inte miljöhälsovården i Jakobstad på egen hand gripa in.

Problemet bollas i så fall över till övervakande myndigheter, antingen NTM-centralen som gett miljötillstånd för större farmer eller till miljö-och byggnadsnämnden i Jakobstad som ger tillstånd till mindre farmer.

- Vi kommer bland annat att kolla att det är byggt enligt bestämmelserna, att det finns nät som stoppar måsarna och gödseltömningen sker som den skall, säger hälsoinspektör Leif Karlström i Jakobstad.

Ett tvistemål är definitionen av en sanitär olägenhet, till exempel flugor. Hur mycket flugor skall det finnas för att de skall kallas ett sanitärt problem?

Gödseln bör enligt miljötillståndet hanteras så att sanitär olägenhet inte uppstår för grannarna. I praktiken betyder det att luktfrågan måste hanteras bra och att flugor inte kommer åt att föröka sig i gödseln.

- Jag tycker nog att en sanitär olägenhet har uppstått om man inte kan dricka kaffe på sin terrass en sommarkväll på grund av flugor, säger Leif Karlström.

Arktiska museet Nanoq lider av problemet

Ett 50-tal grannar till farmområdet har lämnat in en skrivelse till staden där de sanitära olägenheterna med farmområdet lyfts fram. Det arktiska museet Nanoq har också fått känna av både lukt-och flugproblem.

- Det finns förskräckligt mycket flugor här vid Nanoq och det luktar också farm när vinden ligger på. Jag måste förklara åt utländska gäster att det inte är Nanoq som luktar, säger Pentti Kronqvist vid Nanoq.

Diskussion om artikeln