Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ingen hälsofara äta grönsaker odlade intill hårt trafikerade vägar

Från 2017
Uppdaterad 31.08.2017 11:54.
Blomkålsodling i Solf.
Bild: Yle/Jonny Smeds

Undersökningar visar att det inte utgör någon förhöjd hälsorisk att äta grönsaker och spannmål som odlats bredvid livligt trafikerade vägar. En anonym läsare undrade över risker för hälsofaror.

- Det har gjorts undersökningar som visar att det inte finns hälsorisker med att äta grönsaker eller annat som har producerats vid våra trafikerade vägar. Som inte är så trafikerade mot vad man har i Syd- och Mellaneuropa , säger Fredrik Grannas, jordbrukare och ombudsman på Österbottens svenska producentförbund (ÖSP).

Läsare undrar: Finns det skyddsavstånd?

Den anonyma läsaren som kallar sig Norrbaggen har i flera års tid förundrat sig över kålodlingar som finns bara några meter från livligt trafikerade riksvägar.

- När man köper grönsaker i affären vill man tro att det är hälsosamt men jag skulle då inte vilja äta sallad eller kål från ett odlingsfält intill en kraftigt trafikerad riksväg. Samma gäller för olika spannmål. Hur är det med skyddsavstånden i odlingslandskap? Får man odla det folk ska äta var som helst? Visserligen innehåller bensin inte bly mera men ändå? skriver Norrbaggen.

På ÖSP svarar Fredrik Grannas att det inte finns några lagstadgade skyddsavstånd mellan livligt trafikerade vägar och odlingsmark i Finland.

Det finns heller inga diskussioner om eller planer på att införa skyddsavstånd.

Fredrik Grannas, ombudsman för Österbottens svenska producentförbund ÖSP.
Bildtext Fredrik Grannas.
Bild: Yle/Jukka Tyni

- Det har man inte gjort för den här hälsorisken finns inte direkt. Det kommer främst vägdamm men vägdammet sköljs bort av regn. Odlar man kål lämnar det lägsta bladet på marken där det eventuellt skulle kunna finnas och vill man ännu vara säker kan man alltid skölja sina grönsaker.

Grannas säger också att de diken som finns mellan vägen och odlingsmarken fångar upp det mesta av vägdammet.

Avgaser utgör då inte heller någon hälsorisk?

- I dag har vi inte bly i bensinen som det var tidigare. Och avgas går uppåt i luften, inte åt sidorna.

Undersökning säger ingen hälsofara

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Sverige har 2010 undersökt grödor vid livligt trafikerade vägar.

Det bedöms inte vara någon hälsorisk att äta grönsaker och bär som odlats inne i städer eller intill livligt trafikerade vägar.

De bär och grönsaker som växer intill industrier med stor andel utsläpp har inte heller sådan andel miljöavgifter i sig att det skulle närma sig EU:s gränsvärden.

Undersökningen konstaterar ändå att exponeringen av miljögifter kan påverkas beroende på odlingarnas placering.

Havreåker på Söderfjärden.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Om odlingslotter är placerade nära hårt trafikerade vägar, industrier och odlingsmark där det tidigare funnits industrier kan exponeringen öka för det som odlas.

Undersökningens rapport avslutas ändå med slutsatsen att det inte finns anledning att tro att konsumtion av ekologiskt odlade bär och grönsaker i en stad utgör någon förhöjd hälsorisk.

Diskussion om artikeln