Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Män med arabiska namn diskrimineras på hyresbostadsmarknaden

Från 2017
Man arbetar med laptop.
Bild: Mostphotos

Personer med arabiskklingande namn och särskilt då män har en klart mindre chans att få hyra en bostad på den privata hyresbostadsmarknaden i Finland.

Det visar en studie vid Åbo Akademi, som nu också har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften PLoS ONE. Studien är den första av sitt slag i Finland.

- Det har skrivits bara en del om hur romer diskrimineras på bostadsmarknaden, liksom om män som diskrimineras, säger psykologie magister Annamaria Öblom från Åbo Akademi som gjort studien.

- Vi blev intresserade av ämnet då vi läste studier från andra länder och märkte att det inte fanns några liknande studier gjorda i Finland. Det kan också vara en av orsakerna till att man inte talat så mycket om problematiken.

Studien gjordes så att man 2016 skickade sammanlagt 1 459 förfrågningar på utannonserade hyresbostäder runtom i Finland.

Förfrågningarna gjordes per e-post och undertecknades med sex olika namn; Juuso Laine, Anu Koskinen, Erik Johansson, Elisabeth Andersson, Ali Hussein och Miriam Al-Zahavi.

- Vi valde namnen enligt namndata från Befolkningsregistercentralen, så att de skulle representera både svenska, finska och arabiska namn, och både män och kvinnor.

Studien visade att de förfrågningar som undertecknats med ett arabiskt mansnamn besvarades av 16 %, medan de förfrågningar som undertecknats med ett finskt kvinnonamn besvarades av 42 %.

Hyresvärdens kön hade ingen inverkan på resultaten.

Diskrimineringen på bostadsmarknaden ett hinder för lyckad integration

- Vi visste från studier i andra länder att det förekommer diskriminering på bostadsmarknaden, och vår studie stöder de tidigare forskningsresultaten, säger Öblom.

- Men vi undersöker inte vilken innebörd, orsak eller effekt det här har. Det kunde undersökas vidare, för det är ett viktigt nästa steg.

Forskarna vid Åbo Akademi anser ändå att resultaten är viktiga.

- Med tanke på att tidigare studier visat att diskriminering ökar risken för psykologiska problem hos den diskriminerade, och att etnisk diskriminering på bostadsmarknaden är ett hinder för framgångsrik integration, är studiens resultat att betrakta som viktiga.

Studien utfördes av Öblom som ett pro gradu-arbete i ämnet psykologi vid Åbo Akademi.

Diskussion om artikeln