Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vårdpolitiker i Raseborg vill bli kvitt Attendo – men staden är fången i avtalet med vårdjätten

Från 2017
Uppdaterad 31.08.2017 11:32.
Två klienter på ett äldreboende.
Bildtext Raseborg är inte nöjd med vården på Attendos äldreboenden.
Bild: Yle/Minna Almark

Tjänsteproducenten har alla trumf på handen, säger Karl von Smitten (SFP) som är ordförande för social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg.

Staden kan inte säga upp avtalet som gäller äldreboendet Villa Pentby trots att Attendo bryter mot det.

- Jag uppskattar inte firmans sätt att sköta det här. Attendo är en stor aktör och en liten kommun är helt på deras nåder, säger von Smitten.

Raseborg kräver närmare 350 000 euro i kompensation för att vårdbolaget Attendo inte följer det överenskomna avtalet med staden.

För få anställda

Personalstyrkan har varit för liten under vintern och våren både på Villa Stella i Ekenäs och på Villa Pentby i Karis. Dessutom har det funnits brister i städningen på Villa Pentby.

Den största kompensationen kräver Raseborg för avtalsbrotten som gäller Villa Pentby. Summan uppgår till 328 000 euro.

Alternativt ställe till Villa Pentby saknas

Kirsi Ala-Jaakkola, som är chef för äldreservice i Raseborg, anser att man bör överväga om bristerna på Villa Pentby är så allvarliga att avtalet borde sägas upp.

Men von Smitten säger att det inte är möjligt eftersom företaget som äger fastigheten enbart hyr ut den till Attendo.

- Vi har inget annat ställe att sätta mänskorna i vård. För tillfället ser vi att det inte finns några alternativ eftersom det inte finns några byggnader där man kan erbjuda vården.

I Finland är det vanligt att tjänsteproducenterna äger eller har rätt till det ställe där vården ges, menar han. Det gör att konkurrenssituationen blir omöjlig.

- Tjänsteproducenten har alla trumf på handen, konstaterar Karl von Smitten.

Attendo saknar god vilja att rätta till bristerna

Karl von Smitten understryker att bristerna på Attendos vårdboenden inte är väldigt stora. Men det handlar om avtalsbrott och det måste åtgärdas.

Attendo är en firma som man ska akta sig för. Man ska veta att den är hänsynslös och har goda jurister.

― Karl von Smitten (SFP)

Förhoppningen är att det hjälper att reklamera avtalsbrotten och diskutera situationen med Attendo. Men Karl von Smitten är tydlig med att han inte är nöjd med Attendo.

- Jag är inte nöjd med den här firman. Vi har diskuterat saken gång på gång. Med god vilja och gott förhandlingsklimat kan man rätta till bristerna. Men det förefaller som om den här firman inte har den goda viljan och förhandlingsklimatet.

"Attendo är en spelare med bra jurister"

Raseborg har också tidigare reklamerat Attendos äldrevård. År 2015 handlade det om personalbrist på Villa Stella och det ledde till en prisnedsättning på 25 000 euro.

Hösten 2016 uppstod samma problem på Villa Pentby och då blev Attendo tvungen att betala 100 000 euro i vite till staden.

von Smitten påpekar att det är stora summor för Raseborgs stad men små summor för ett bolag som Attendo.

- Attendo är en sådan firma som man ska akta sig för. Det är en spelare och man ska spela rent spel med spelare. Men man ska veta att den är hänsynslös och har goda jurister.

Personalbrist är ett allmänt problem

Petra Baarman (SDP) är vice ordförande för social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg. Hon tycker att det behövs en mer allmän diskussion om äldrevården.

Personalbristen berör också stadens egen produktion och staden måste se till att alla enheter fungerar som de ska, säger hon.

- Det blir etiskt jättetungt att jobba inom äldreomsorgen, säger hon. Personalen utsätts för jättesvåra situationer och vårdkedjorna ska fungera. Det är viktigt att vi tittar på hur hela vår service fungerar.

Flera instanser ska övervaka

Nämnden måste nu följa med hur situationen på Attendos äldreboenden i Raseborg utvecklas, säger Baarman.

Petra Baarman, SDP.
Bildtext Petra Baarman (SDP).
Bild: Tove Virta / Yle

Idealet är att de äldre kan bo kvar på samma boende och att personalen känner sig trygg.

- Själv tänker jag att vi kan ta med Regionförvaltningsverket. Det finns andra aktörer än Raseborgs stad som aktivt kan vara med och följa med situationen.

Diskussion om artikeln