Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu vill Österbottens fiskarförbund ta reda på hur fritidsfisket i Österbotten mår

Från 2017
Gädda i trassligt nät i vassruggen
Bild: Yle/Stefan Paavola

Kunskapen och informationen om hur fritidsfisket ser ut och mår i Österbotten är bristfällig. Därför startar Österbottens fiskarförbund en enkät som riktar sig till alla fritidsfiskare i Österbotten.

Frågor som förbundet vill ha svar på är bland annat hur stort fiskebeståndet är, hurudant fiske som bedrivs och var och hur stor del av fångsten som släpps ut tillbaka i havet.

- Vartannat år görs det nationellt en liknande enkät av Naturresursinstitutet. Det finns stor osäkerhet i den datan, vi tänkte därför att man på regional nivå kan få bättre uppgifter, säger Marina Nyqvist, projektchef på Österbottens fiskarförbund.

Marina Nyqvist
Bildtext Marina Nyqvist
Bild: Yle/Markus Bergfors

Vem är det som ska svara på enkäten, är det de som fiskar lite mer eller de som lägger ut ett nät per sommar?

- Enkäten riktar sig till alla fritidsfiskare i Österbotten. Det beror inte på hur ofta eller hur mycket man fiskar, vi vill ha en bild av fritidsfisket i Österbotten och det inkluderar allt fritidsfiske, säger Nyqvist.

Kan leda till restaurering av lekområden

Enkäten är en del av projektet Förvaltningsplaner för abborre och gädda i Österbotten. Svarsmaterialet ska användas för att bygga upp förvaltningsplanerna för abborre och gädda.

- Då är det bra att veta hur fisket ser ut och hurudant fiske som bedrivs. För det kommersiella fisket får vi uppgifter från deras fångstrapporteringar, att deras uppgifter har vi redan, säger Nyqvist.

- I förvaltningsplanerna kommer vi att göra rekommendationer om det till exempel finns lekområden som är i behov av restaurering.

Projektet för förvaltningsplanerna görs i samarbete med fiskeområden i Österbotten.

Det är ett treårigt projekt som avslutas den sista december 2018. Enkäten i fråga kommer att vara öppen under hösten.

Här hittar du enkäten.