Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Försenat Helle och svår personalsituation – många utmaningar för Lovisabiblioteken

Från 2017
Uppdaterad 31.08.2017 13:23.
Kvinna lutar sig trött mot en trave böcker.
Bildtext (illustrerande arkivbild)
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Övergången till det nya bibliotekssystemet i Lovisa är försenat samtidigt som inneluftsproblemen i huvudbiblioteket försvårar personalsituationen. Utmaningarna är många just nu.

- Förseningen beror inte på Lovisa stad, utan har att göra med tidtabeller och den personal som ska sköta konverteringen, säger Harriet Lill-Smeds, bibliotekarie i Lovisa.

Meningen var från början att Lovisa stad skulle gå över till det gemensamma biblioteksnätverket Helle i augusti.

Nu är det klart att biblioteken i Lovisa centrum, Tessjö, Pernå och Liljendal håller stängt mellan den 19 september och 2 oktober medan övergången äger rum. Biblioteken i Lappträsk och Mörskom håller också stängt då.

Harriet Lill-Smeds utanför Lovisa huvudbibliotek
Bildtext Harriet Lill-Smeds (arkivbild)
Bild: Yle/Carmela Walder

Böcker kan inte returneras under stängningen

Under stängningen kan man inte förnya eller returnera lån. Man kan inte heller reservera böcker. Bibliotekens returluckor och nätbiblioteket är också ur bruk.

Lånetiderna förlängs automatiskt så att de inte går ut medan biblioteken har stängt.

I Borgå och Sibbo ledde övergången till det nya Helle-systemet till förseningar i tidtabellerna på grund av tekniska problem.

I Lovisa räknar man med att kunna öppna igen den 3 oktober, men förbereder sig på att det också där kan bli tekniska svårigheter.

"Vi försöker dra nytta av Borgås erfarenheter"

- Borgå har säkert ändå lärdomar vi kan dra nytta av. Det som är annorlunda är att vi hade ett annat bibliotekssystem tidigare än man hade i Borgå, konstaterar Lill-Smeds.

Det här kan i sin tur leda till nya och annorlunda problem i Lovisa jämfört med Borgå och Sibbo.

- Vi har försökt förbereda oss så bra det går, men man kan ju aldrig lova att allt går problemfritt.

Två högar med böcker, i den främre högen är böckerna öppna.
Bild: Mostphotos

"Kunderna får tillgång till större samlingar"

Harriet Lill-Smeds säger att det finns många fördelar med övergången till ett gemensamt bibliotekssystem för 12 kommuner i Nyland.

- Kunderna får tillgång till en större samling i stället för att vara tvungna att betala mer för fjärrlån. Nu kan samma lånekort användas på alla bibliotek som är med i Helle.

Fördelar och nackdelar med större organisation

Med tanke på bibliotekens framtid tror hon också att det är en trygghet för mindre bibliotek att vara del av en större organisation.

Vilka nackdelar kan det då finnas med ett gemensamt system?

- Vi kanske inte har samma självständighet att besluta om saker och ting, utan det blir gemensamma beslut i en större organisation. Det kan förstås innebära både fördelar och nackdelar, men det gäller att kompromissa.

En ung man sitter vid ett bord och läser en bok.
Bild: Mostphotos

"Det är ganska hårda tider här"

Fortfarande väntar personalen inom Lovisabiblioteken på en lösning gällande inneluftsproblemen i huvudbiblioteket.

Stämningen bland personalen på sistone har påverkats av situationen.

- Det finns lite för många utmaningar just nu gällande lokaler, personal och det nya bibliotekssystemet. Det är ganska hårda tider för oss, konstaterar Lill-Smeds.

"Kommunikationen har försvårats"

Personalen hoppas på en snabb lösning i inneluftsfrågan och önskar att man skulle få flytta huvudbibliotekets verksamhet till en annan fastighet.

För tillfället har delar av personalen i huvudbiblioteket spritts ut på olika håll i staden. En del jobbar på andra bibliotek, medan andra har arbetsrum i rådhuset.

- Det att vi är utspridda försvårar kommunikationen oss emellan. Det är en ganska problematisk situation på alla sätt.

Thomas Grönholm, Lovisa stad.
Bildtext Thomas Grönholm (arkivbild)
Bild: Yle / Hanna Othman

Prislappar finns inte i det här skedet

Bildningsdirektör Thomas Grönholm i Lovisa säger att man inom inneluftsarbetsgruppen för biblioteket har kommit överens om att utarbeta olika alternativ.

De handlar om att antingen renovera den nuvarande byggnaden, skaffa lokaler på annat håll eller att bygga nytt. Några prislappar för alternativen finns inte i det här skedet.

- Den 25 september ska vi informera fullmäktige, stadsstyrelsen och kulturnämnden om situationen.

"Något måste göras åt fastigheten"

Då hoppas man få vägkost med tanke på fortsättningen, säger han.

Frågan kommer att höra ihop med budgetbehandlingen för nästa år och Grönholm konstaterar att åtgärder kommer att behövas i byggnaden där huvudbiblioteket nu finns.

Åtgärder behövs oberoende av var biblioteksverksamheten ordnas framöver.

Diskussion om artikeln