Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Konkurrens i persontrafiken "snarare svar på EU-krav än bot mot existerande problem"

Från 2017
Juna
Bildtext Åtskilliga konsulter har utrett planerna på en konkurrensutsättning.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Regeringens plan på konkurrens i persontågtrafiken handlar mera om EU-krav än ett verkligt behov av ett effektivare system. Det säger forskningsledaren Tom Björkroth på Åbo Akademi som har läst åtskilliga konsultrapporter som använts i beredningen.

- I ljuset av statistiken så handlar det inte om att persontrafiken som den sköts nu skulle lida av väldigt stora problem, utan mera om att man anpassar sig till policykraven från EU, säger Björkroth.

- Det är en tydlig strävan mot ett regimskifte där man vill ha ökad konkurrens och ser att det kan föra med sig positiva effekter men också kostnader.

Åtskilliga konsultrapporter

Björkroth har läst stora delar av åtminstone sex konsultarbeten som beställts för beredningen.

Trafikministeriet har beställt en rapport av Ramboll, två av Carnegie och en enkät av Taloustutkimus, för totalt 175 000 euro. Yles finska nyhetsredaktion rapporterade för en dryg vecka sedan att också ägarstyrningen vid Statsrådets kansli hade beställt utredningar; en av företaget Spring och en av konsultföretaget Boston.

Materialet blev offentligt först några veckor efter att trafikminister Anne Berner lade fram sin plan, den sistnämnda rapporten så sent som i fredags. Rapporterna är gjorda under olika tidpunkter och ur olika synvinklar. Mycket av innehållet är sekretessbelagt och svärtat.

De ekonomiska kalkylerna är svärtade i Springs rapport.
Bildtext De ekonomiska kalkylerna är svärtade i Springs rapport.
Bild: Eva Lamppu / Yle

Konsulter har lyft fram relevanta frågor

Genom att öppna konkurrensen stegvis vill regeringen effektivera och öka på tågtrafiken, pressa priserna och förbättra servicen. Konsulterna ifrågasätter möjligheterna och bedömer effekterna.

- Utredningarna tar bra fram poängen service; gäller det att trafikera med samma utrustning, även för konkurrenterna, i en oföränderlig infrastruktur kan man fråga sig varifrån kvalitetsförbättringarna egentligen härstammar, säger Björkroth.

Han noterar att en del av prispressen redan har skett i och med konkurrens från busstrafiken.

- Men om det blir möjligt eller pålagt att erbjuda en differentierad service, med modernare tåg och bredare och billigare utbud, så är det möjligt att servicen blir bättre.

Överlag är materialet omfattande och regeringen ser ut att ha gjort sin hemläxa, konstaterar forskningsledaren.

Dyra scenarier

Enligt konsultrapporterna kräver en betydande ökning av trafiken stora investeringar i bland annat flaskhalsar. På populära rutter är kapaciteten redan i fullt bruk.

Vidare anses biljetterna bli lite billigare på populära rutter, men dyrare i glesbygden.

VR:s värde spås sjunka - enligt Springs bedömning med flera hundra miljoner euro - och dess dividender till staten krympa. Subventionerna för tågtrafiken, som i dag ligger på en halv miljard euro per år, skulle osannolikt minska.

VR:s lönsamhet är bara en delfaktor. Vi är ju intresserade av den totala välfärd som kommer befolkningen och konsumenterna till dels

― Rune Stenbacka, professor

Rune Stenbacka, professor i nationalekonomi på Hanken, säger att de lönsamma rutterna i Finland är extremt få och bulken av vad landet har att erbjuda till eventuella operatörer sannolikt bringar förlust.

Han tror starkt på nyttan av konkurrens och säger att man inte ska stirra sig blind på en del av helheten, som VR:s sannolikt dalande värde.

- Konkurrensutsättningen av rutterna i glesbygden kommer per definition att betyda ett tryck på linjerna ifråga och det blir mindre lönsamt, säger Stenbacka.

Samma press sker när marknaden för de lönsamma rutterna öppnas.

- Därav ska man inte dra slutsatsen att konkurrensen skulle vara av ondo. Samhällsekonomiskt är vi ju intresserade av den totala välfärd som kommer befolkningen och konsumenterna till dels, säger Stenbacka.

Diskussion om artikeln