Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Barnmorskorna på Kvinnokliniken känner sig hotade av ledningen

Från 2017
Ett flygfoto av Kvinnokliniken i Helsingfors.
Bild: Lehtikuva

Kvinnokliniken i Helsingfors har en längre tid haft problem med inomhusluften. Nu upplever barnmorskorna att ledningen vid sjukhuset förbjuder dem att tala i offentligheten om problemen.

För en veckan publicerade Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt en rapport över problemen i byggnaden. I rapporten konstateras att ventilationen är bristfällig och att man hittat små mängder mikrober i byggnaden.

Efter att personalen informerats om vilka problem som hittats i byggnaden skickades ett e-postmeddelande till en del av personalen där de uppmanades att inte tala om problemen i media.

Personalen känner sig hotad av ledningen

Barnmorskan Laura Häggblom är en av dem som fått en tillsägelse för att hon talat om problemen med inomhusluften.

- Arbetsgivaren har inte tyckt om att vi figurerat i medierna. Det har också skickats e-post för att avskräcka folk från att tala om problemen med inomhusluften.

Personalen på Kvinnokliniken känner sig nu hotad av ledningen. Barnmorskorna har både på ett avdelningsmöte och brevledes uppmanats att inte tala i offentligheten om problemen med inomhusluften.

Gör de det kan de få en varning eller i värsta fall bli uppsagda.

Facket: Arbetsgivaren överreagerar

Också Fackförbundet Tehy har fått ta del av breven som skickats till personalen. Riikka Laakso som är jurist på Tehy anser att arbetsgivaren överreagerar.

Hon säger att brevet har en ton som tyder på att man vill tysta ner personalen.

Ledningen vid Kvinnokliniken förnekar att de skulle vilja sätta munkavle på personalen. De säger till Svenska Yle att de inte känner till att något brev skulle ha skickats ut till personalen där de uppmanas att inte tala om inomhusluftproblemen i offentligheten.

Däremot medger ledningen att en översköterska på ett avdelningsmöte har tagit upp saken med personalen. På mötet har hon påmint dem om att noggrant tänka efter innan de talar med media om problemen med inomhusluften.

Enligt ledningen har översköterskan handlat på eget bevåg.

Barnmorskorna upplever däremot att det är ledningen som står bakom påtryckningarna.

Barnmorskor rädda att förlora arbetet

Några barnmorskor har kontaktat Svenska Yle och bett oss att inte sända de intervjuer som de gett till oss. De är rädda för att förlora arbetet.

Jag har inget att förlora. Jag har redan förlorat min hälsa.

Barnmorskan Laura Häggblom tror inte att någon i personalen ännu fått en officiell varning. Hon är inte rädd för att tala.

- Jag har inget att förlora. Jag har redan förlorat min hälsa. Nu vill jag berätta hur arg jag är för att jag blivit sjuk på grund av mitt jobb.

Häggblom berättar att personalen upplever att deras symptom på den dåliga inomhusluften inte tas på allvar. Enligt henne har inte ens arbetarskyddsombudsmannen lyckats förmedla till arbetsgivaren att folk mår dåligt.

-Det känns som om arbetsgivaren inte ens tror på arbetarskyddsombudsmannen. Trots att hon säger att det finns problem, så avfärdar de henne.

Oklart hur omfattande problemet är

Ingen verkar veta hur många som lider av den dåliga inomhusluften.
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt vill inte uppge några siffror i det här skedet.

Men enligt barnmorskorna har åtminstone 130 personer från personalen anslutit sig till en Facebookgrupp som bildats för att stöda dem som har symptom.

Flera av de som jobbar som vikarier eller som snart blir pensionerade vill inte tala om att de är sjuka. De är rädda att de blir utan arbete om det kommer fram att de har symptom på grund av den dåliga inomhusluften.

Barnmorskorna har vänt sig till regionförvaltningsverket. De vill att en oberoende myndighet utreder om arbetsgivaren HNS gjort sig skyldig till ett arbetarskyddsbrott.

I september kommer regionförvaltningsverket att besöka kvinnokliniken.

Diskussion om artikeln