Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ny konditionsundersökning av Gammelbacka skola i Borgå

Från 2017
Gammelbacka skola, gula huset
Bildtext Luften skall bli renare i Gammelbacka skola.
Bild: Yle/ Mira Bäck

Reparationerna för renare inomhusluft i Gammelbacka skola i Borgå fortsätter under hösten. På agendan står en andra konditionsundersökning och ett nytt värmesystem.

Efter att konditionsbedömningen av Gammelbacka skolas huvudbyggnad blev färdig har reparationer pågått hela sommaren.

Nu beställer lokalitetsledningen i Borgå stad en andra konditionsundersökning. Det är fråga om en inneluftsteknisk konditionsundersökning av skolans huvudbyggnad.

När undersökningen är klar ger miljöhälsovården sitt utlåtande och förslag till fortsatta åtgärder. Undersökningen uppskattas bli färdig under hösten.

Varmare och tätare

– Under sommaren har byggnadens bottenbjälklag tömts och städats och regnvattensystemet har reparerats, uppger projektchef Pekka Koskimies från lokalitetsledningen.

- Enligt entreprenören var bottenbjälklaget torrt och ingen fukt eller mikrobtillväxt upptäcktes.

Värmetermostatet i huvudbyggnaden skall bytas ut och värmebalansen kontrolleras innan uppvärmningssäsongen börjar.

Tätningarna som rekommenderas i konditionsundersökningen utförs under höstlovet.

Reparationerna av Gammelbacka skola leds av bred arbetsgrupp med sakkunniga inom lokalitetsledningen, utbildningstjänsterna, skolan, skolhälsovården, arbetarskyddet, företagshälsovården och miljöhälsovården.

Arbetsgruppen träffades den 30 september.

Diskussion om artikeln