Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Årets vägvisare: Att träffa invånarna i byarna är det fina i arbetet

Från 2017
Väg i Salo
Bild: Yle/Monica Forssell

Den landsomfattande tävlingen Årets by har avgjorts - vinnaren blev Eskola. Samtidigt premierades Salos byaombudsman Henrik Hausen med titeln Årets vägvisare för byaverksamhet.

Byaverksamhet i Finland rf har utsett årets by för 33 gången. Vinnaren i år blev Eskola i Mellersta Österbotten.

Ilkka Herlin är Årets ansikte

Årets ansikte för landsbygden 2017 är Ilkka Herlin från Qvidja gård Pargas. Motivering lyder att Herlin är en utmärkt förespråkare för landsbygden.

Årets ansikte för landsbygden ges åt en person som visat upp det positiva med byaverksamhet och landsbygd i offentligheten.

Konsert under Baltic Jazz 2017.
Bildtext Baltic Jazz i Dalsbruk.
Bild: Yle/Peter Petrelius

Årets hedersomnämnande går till Dalsbruk. Byaverksamhet i Finland rf motiverar hedersomnämnandet med att Dalsbruks byalag är en aktiv förening som förstärker sammanhållningen i hemtrakten. Dalsbruk lockar besökare med evenemang som Baltic Jazz, Festival Norpas och September Open.

Årets vägvisare besöker ofta byarna

Dessutom utses tre vägvisare för byaverksamheten varje år. De här personerna ska länge ha jobbat för utvecklingen av byaverksamheten både på nationell och loka nivå.

I år blev Henrik Hausen, byaombudsman för Salo, utsedd till en av vägvisarna.

Henrik Hausen ombord på en landsvägsfärja.
Bildtext Henrik Hausen premierades för sin insats som byaombudsman.

Hausen har jobbat länge som byaombudsman, över tio år i Södra Savolax och de senaste tre åren i Salo. Han är glad över titeln.

- Det är riktigt roligt och speciellt för att initiativet kom från Egentliga Finlands byar. Jag jobbar själv i Salo med ett byggprojekt och gör mycket samarbete med Egentliga Finlands byar.

Sedan den stora kommunsammanslagningen finns det över 30 byar i Salo.

- Jag försöker besöka byarna och träffa människor där så ofta jag kan. Det är den fina delen av mitt arbete.

Vad går ditt arbete ut på i praktiken?

- Varje dag är olika. Jag gör mycket informationsverksamhet, skriver blogg och är aktiv på Facebook och skickar nyhetsbrev. Nu under sommaren hade vi en serie sommartillställningar i olika byar i Salo. Jag var där med stadens tält och invånarna fick komma och ge respons till staden, om det är något man är missnöjd med eller glad över i sin egen by. Det är en viktig del av mitt arbete att jag hjälper byarna med deras utvecklingsprojekt.

Utveckla hela staden – inte bara centrum

Hausen poängterar att det är viktigt att Salo är en mångsidig stad som inte enbart satsar på stadskärnans utveckling.

- Vi har både ett stadscentrum med ett fint torg och byar runtom som har olika natur, verksamheter och traditioner. Jag tycker att det är viktigt att resten av Salo utvecklas, inte bara centrum.

Hur aktiv är byaverksamheten i de olika byarna?

- Det varierar mycket. Vissa byar är väldigt aktiva medan verksamheten är mindre i andra, men den är värdefull i alla fall.

Tykö strövområden i Salo sommaren 2014
Bild: Yle/ Nora Engström

Hausens uppgift som byaombudsman är att uppmuntra byinvånarna att tänka framåt och fundera hur de vill att deras by ska utvecklas.

- Jag vill uppmuntra dem att tänka på vad det finns för möjligheter och vad vi borde utveckla för att till exempel få mer arbetsplatser eller service.

Som sagt har Hausen en lång erfarenhet av byaverksamhet och engagemang. Men hur aktiverar man människor för byns bästa?

- Det finns en stark gemenskap i byarna. Bara någon sparkar igång någonting, kommer resten med. Därför är det viktigt att det finns någon i byarna som planerar och engagerar.

För att få en levande by krävs mångsidig verksamhet som engagerar både unga och gamla.

- Vissa tycker om att planera program, andra att skriva artiklar och koka kaffe, en tredje vill målar gärna väggarna i byahuset. Populärast är stora sammankomster på sommaren då man också träffar sommargäster.

Vad är du mest nöjd över att du lyckats med i ditt engagemang?

- I juni ordnade vi Öppna byars dag och då deltog över 20 byar från Salo. Jag är mycket stolt över att vi fått igång verksamheten på ställen där det inte funnits byaverksamhet tidigare.

Dessutom är Hausen nöjd över mindre lokala projekt. I Finby håller man just nu på och lägger en ny gräsmatta på idrottsplanen. Enligt Hausen är det viktigt att byborna ser att saker går framåt.

- Det jag ännu skulle vilja utveckla är samarbetet mellan byarna. Jag tycker en gemensam förening för byaföreningarna skulle vara viktig, samt att kommunikationen med staden och byarna ska fungera bra. Att vi i staden har ett fungerande system för närdemokratin.

Diskussion om artikeln