Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Peter Boström (SFP) i Jakobstad har tiotals kopplingar till företag och organisationer

Från 2017
peter boström
Bildtext Peter Boström är stadsstyrelseordförande i Jakobstad.
Bild: Yle/Henrik Leppälä

Jakobstads stadsstyrelseordförande Peter Boström (SFP) har den överlägset längsta listan över bindningar till olika företag eller organisationer och vissa bindningar finns inte med på listan.

Listan med de förtroendevaldas bindningar i Jakobstad har publicerats på nätet men revisionsnämnden som sammanställer listan har inte slutgiltigt gått igenom listan som skall kompletteras.

Nämndens ordförande Kaj Nyman (SFP) kände inte till att Peter Boström är styrelseordförande för Nextjet . Staden Jakobstads revisor, Martin Slotte, anser att det här är ett uppdrag som borde finnas med på listan över bindningar.

På heder och samvete

Kommunernas revisionsnämnder kan inte på egen hand syssla med detektivarbete för att ta reda på de förtroendevaldas uppdrag - anmälan bygger på de anmälningsskyldigas egna uppgifter.

- Det är svårt för oss att veta vilka uppdrag folk har, inte har vi sådana register. Det är på deras ansvar som meddelat oss om det är nåt som inte tål dagsljus, säger revisionsnämndens ordförande Kaj Nyman (SFP) i Jakobstad.

- Man skriver under redogörelsen på heder och samvete att man inte lämnat bort nåt.

I Jakobstad har listan publicerats över medlemmar i stadsstyrelsen, stadsfullmäktiges presidium, medlemmar i tekniska nämnden och medlemmar i miljö- och byggnadsnämnden. Revisionsnämnden skall ännu slutgiltigt gå igenom listan och göra eventuella ändringar och kompletteringar.

Herrfors och Nextjet

Peter Boström har starka kopplingar till Herrfors och alla de energibolag inklusive Katternö kärnkraft som ingår i koncernen. Herrfors har gått in som delägare i det svenska flygbolaget Nextjet för att försöka säkra flygbolagets framtid på rutten Kronoby-Arlanda. Staden Jakobstad är största delägare i Herrfors och Peter Boström är stadsstyrelsens ordförande i Jakobstad .

Nextjet
Bild: Nextjet

Peter Boström är enligt Nextjets hemsida styrelseordförande i bolaget men den här relevanta bindningen finns inte med i den redogörelse Peter Boström lämnat till staden. Peter Boström har inte gått att nå för en kommentar.

Föreningskopplingar borde också finnas med

Kommunförbundet har gett ut en 16-sidig skrift med anvisningar om hanteringen av förtroendevaldas och tjänstemäns bindningar. Redogörelsen gäller bland annat ledningsuppgifter av olika slag i styrelser eller förtroendeuppdrag i företag. Om man har en betydande förmögenhet skall det också redogöras för den.

En vanlig medlem i en idrottsförening eller annan förening behöver inte redogöra för sitt medlemskap, däremot nog om man ingår i styrelsen för en förening. Den tolkningen gör revisor Martin Slotte i Jakobstad.

Ledande frimurarpositioner borde också meddelas

Revisor Martin Slotte anser att man hellre borde meddela för mycket än för litet när det gäller bindningar. På en liten ort kan en sammanslutning som till exempel frimurarna eller liknande leda till bindningar liksom annan föreningsaktivitet.

- En vanlig medlem behöver inte meddela om sitt medlemskap men har man en ansvarspost som ordförande eller styrelsemedlem då är nog tolkningen att man skall meddela om det, säger Martin Slotte.

Stadsstyrelsemedlemmarnas bindningar i Jakobstad hittar man här.

Diskussion om artikeln