Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skolelever i Raseborg ska inte behöva vara rädda för vargen

Från 2017
Snappertuna skola.
Bildtext Det rör sig vargar i Snappertuna och bildningsnämnden behandlar nu ett ärende om en elev som beviljats skoltransport på grund av vargarna.
Bild: Yle/Robert Ehrnsten

Det rör sig så pass många vargar i Snappertuna att Raseborgs stad kan låta elever få skolskjuts även om de inte är berättigade till det. En elev i Snappertuna får nu skolskjuts.

Åtta vargar rör sig på Ingå-Snappertuna jaktvårdsförenings område från Gullö i väster till Ingå i öster.

Det här har jaktvårdsföreningen även meddelat bildningssektorn i Raseborg.

Skolskjutsen föreslås beviljas för högst ett läsår

I juni beslöt bildningsnämnden i Raseborg att vårdnadshavare i första hand kan få kilometerersättning för att köra eleven till den plats där skolskjutsen hämtar skolelever.

I andra hand kan en tidsbunden skoltransport beviljas för högst en månad.

I båda fallen skulle vårdnadshavarna bifoga ett utlåtande från viltcentralen och den lokala rovdjurskontaktpersonen då ansökan lämnas in till staden.

Skoltaxi
Bildtext Raseborgs stad ser över sina principer för skoltransporter.
Bild: YLE/Maria Helsing

På tisdag (5.9) ska bildningsnämnden behandla principerna för skolskjutsar igen och i förslaget finns några ändringar.

Förslaget är att vårdnadshavare i första hand kan få kilometerersättning för att köra eleven till den plats där skolskjutsen hämtar skolelever.

Det kan även bli fråga om att eleven kan beviljas skolskjuts.

I det nya förslaget sägs det att skolskjuts kan beviljas för högst ett läsår och att elever i årskurserna 0-2 prioriteras.

Utlåtanden som stöd då anhållan lämnas in

I det nya förslaget nämns det inget om att det är vårdnadshavarna som ska lämna in utlåtanden.

Nu står det i förslaget att viltcentralens utlåtande och den lokala rovdjurskontaktpersonens ställningstagande används som stöd vid bedömningen.

En varg ligger på en gräsplätt.
Bildtext Åtta vargar vandrar omkring i Snappertuna-Ingå, säger jaktvårdsföreningen.
Bild: Mostphotos

Vårdnadshavarna kan anhålla om det här hos staden om vargarna förorsakar ett omedelbart hot och deras beteende inte är arttypiskt, alltså de gör regelbundna gårdsbesök eller jagar husdjur.

Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening hade för tre veckor sedan fått meddelanden om 75 gårdsbesök. 2016 gjorde vargarna 25 gårdsbesök.

Nekades skjuts - vargar ändrade på situationen

En elev i Snappertuna skola får nu skolskjuts efter att bildningssektorn fått information jaktvårdsföreningen om hur vargarna rör sig.

Utbildningschef Tina Nordman beviljade tidigare inte avgiftsfri skoltransport då vårdnadshavarna hänvisade till hur farlig den två kilometer långa skolvägen är.

Nordman ansåg då att skolvägen inte uppfyller kriterierna för en skolväg som är farlig för en andraklassare.

Vände sig till domstol

Det här fick vårdnadshavarna att vända sig till Helsingfors förvaltningsdomstol som nu vill ha ett utlåtande av Raseborgs stad.

Bildningsnämnden ska ge ett svar till förvaltningsdomstolen. Förslaget till svar ska behandlas på tisdag.

Uppgifterna om att vargarnas antal har ökat i området ledde till att bildningssektorn tänkte om. Utbildningschefen ansåg då att det är skäl att häva det negativa beslutet om skoltransport.

Nordman beviljade eleven avgiftsfri skoltransport för läsåret 2017-2018.