Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ett center mot hybridhot nu verksamt i Helsingfors - ska öka förståelsen för hotbilder

Från 2017
Centret mot hybridhot i Helsingfors.
Bildtext Centret mot hybridhot verkar någonstans i den här byggnaden i Helsingfors. Inga journalister har fått titta in där - åtminstone inte än.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Helsingfors har fått ett center som ska öka förståelsen för statliga och icke-statliga aktörers påverkan samt bekämpa hybridhot. Med hybridhot menas allt från cyberattacker till medvetet spridande av falsk information.

– Det finns ett stort behov att samlas kring de här frågorna. Det är viktigt att förstå dem eftersom vi ska kunna svara på de säkerhetshot vi har runt omkring oss, påpekar forskningschef Hanna Smith för Yle Nyheter.

Centret som ska motarbeta hybridhot är beläget i en byggnad i Sörnäs i Helsingfors. Centret kommer inte att vara ett militärt högkvarter eller ansvara för aktiva åtgärder mot hybridkrigföring.

– Vi desarmerar inte cyberbomber, vi har inga vapen, vi skickar inte ut trupper någonstans och vi koordinerar inte motoffensiver, säger Matti Saarelainen som leder centret.

I stället jobbar man på en strategisk nivå och i samarbete med myndigheter i olika länder. Konkret handlar det alltså främst om forskning och utbildning, och att bygga upp nätverk av experter.

Matti Saarelainen.
Bildtext Matti Saarelainen var tidigare avdelningschef på Skyddspolisen.
Bild: Lehtikuva

Totalt tolv stater deltar i det nya centret - bland annat Sverige, Norge, Storbritannien och Tyskland. Alla EU- och Nato-stater har möjlighet att ansluta sig.

Det finns ett stort behov av ökad kunskap om just hybridfrågor, påpekar Hanna Smith, som är en av sju anställda vid det nya centret, och känd sedan tidigare som Rysslandsforskare.

Viktigt att förstå vad som inte är ett hot

Hanna Smith

– Det är en stor utmaning att förstå hybridhoten och deras karaktär, och inte bara det, utan också att förstå vad som inte är hot. Och det är kanske en ännu större utmaning i dagens läge, säger Smith.

Hanna Smith.
Bildtext Forskningschef Hanna Smith.
Bild: Lehtikuva

Vissa har kanske lite slarvigt jämfört läget med ett nytt kallt krig. Hur skulle du se det läge vi har i dag?

– Det är lätt att titta tillbaka och att alltid hitta en förklaring från det förgångna, men det kanske är lite fel. Vi borde faktiskt förstå dagens läge på ett nytt sätt och inte alltid tänka att okej, kalla kriget, det som var, förklarar det som är i dag, säger Smith.

Målet: Färre sårbarheter

Matti Saarelainen, som alltså är chefen för det nya europeiska centret mot hybridhot, säger att det kan finnas mycket sårbarhet som centret ska försöka minska.

– Det kan till exempel handla om problem som uppstår när myndigheter har oklara befogenheter. Sårbarhet kan också förekomma på grund av det sätt som en lag är skriven på, och på grund av korrumperade element i samhället som kan utnyttjas, säger han på en allmän nivå.

Hanna Smith påpekar också att en alternativ tolkning av historien kan användas mot västvärlden.

Hon säger att det gäller för centrets medlemsländer att bli bättre på att minska och hantera olika slags hot som kan uppstå.

– Hot kan man inte ta bort men man kan kanske försöka identifiera dem i ett tidigt stadium så att de inte blir för stora - eller rentav utvecklas till krig.

Trump hänvisade till centret

Trots att centret ännu inte kommit igång med sin verksamhet på allvar har det redan lyfts fram som ett konkret exempel på samarbetet mellan Nato och EU.

USA:s president Donald Trump nämnde centret när president Sauli Niinistö besökte USA. Centret har redan tagit emot en hel del utländska gäster.

Sauli Niinistö och Donald Trump.
Bildtext Sauli Niinistö och Donald Trump den 29 augusti 2017.
Bild: Lehtikuva

Med undantag för en brittisk medlem består personalen i det här skedet endast av finländare.

Centrets chef Matti Saarelainen förväntar sig att resurserna så småningom kommer att växa uttryckligen via stöd och personalresurser från andra länder än Finland.

Centret mot hybridhot verkar inte ha ett officiellt namn på svenska i det här skedet, men på engelska heter det The European centre of excellence in countering hybrid threats (Hybrid CoE).

Källor: Centret mot hybridhot, Yle Nyheter, FNB

Diskussion om artikeln