Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Olaglig rivning av asbest gav böter

Från 2017
Österbottens tingsrätt
Bildtext Tingsrätten dömde arbetsgivare till 40 dagsböter.
Bild: Yle/Roger Källman

En arbetsgivare från Vörå har dömts till 40 dagsböter för arbetarskyddsbrott. Arbetsgivaren hade olagligt låtit riva ner asbest.

Händelsen ägde rum i Vasa i januari 2015, då ett gammalt badrum skulle renoveras. Arbetsgivaren var inte medveten om att badrummet innehöll asbest och man rev badrummet utan lämplig skyddsutrustning.

Arbetsgivaren hade inte heller ett tillstånd att riva asbest.

Borde ha varit noggrannare

Arbetarskyddsmyndigheterna ansåg att arbetsgivaren borde ha varit mer noggrann då han tog emot arbetsuppdraget.

Hen borde ha utrett arbetets faror och bedömt vilken skyddsutrustning och vilka tillstånd som behövs för uträttandet av arbetet.

Byggnaden var byggd på 1970-talet då det var vanligt att använda asbest i byggnadsmaterial.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetssäkerheten

Tingsrätten poängterade att arbetsgivarens ansvar för arbetssäkerheten betonas i arbetarskyddsbestämmelserna.

Arbetsgivaren borde ha noggrannare utrett om det finns asbest i renoveringsobjektet.

Eftersom arbetsgivaren inte gjorde det bröt hen mot arbetarskyddsbestämmelserna och en arbetare och flera andra personer utsattes för asbestdamm.

Diskussion om artikeln