Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svensk transportexpert sågar Nextjets möjligheter att få flyglicens

Från 2017
Uppdaterad 13.12.2018 13:07.
Nextjet
Bildtext Nextjet flyger mellan Kronoby och Arlanda.
Bild: Nextjet

Ägarna till flygbolaget Nextjet skjuter till mera pengar, men experten Arne Karyd tror inte att det räcker för att rädda bolagets licens. Om det inte lyckas upphör flyglinjen mellan Kronoby och Arlanda.

Nextjets ägare, bland andra Herrfors Ab i Jakobstad, har beslutat att stärka bolagets finanser med totalt 70 miljoner svenska kronor.

Arne Karyd i Sverige, som är expert på transportfrågor, tror inte att den summan räcker till för att övertyga Transportstyrelsen om bolagets ekonomiska situation.

Det svenska flygbolaget Nextjet flyger med en tillfällig licens till den 17 november. Kan flygbolaget inte övertyga den svenska Transportstyrelsen att ekonomin är i skick upphör flygningarna efter det.

Nextjet har varit under luppen länge

Karyd har länge arbetat inom det svenska Luftfartsverket, Transportstyrelsen och Trafikverket.

Han är pensionär sedan en tid tillbaka men arbetar fortfarande som konsult med bland annat frågor som gäller flyg.

Terminal 2 Arlanda.
Bildtext Nextjet på Arlanda i Stockholm.
Bild: Wikimedia Commons/ Alexandar Vujadinovic

Hans intresse för Nextjet väcktes för flera år sedan när det syntes att det inte gick bra för flygbolaget. Då började han inom ramen för sitt arbete att följa med bolaget nästan på daglig bas.

Det gällde att ha framförhållning ifall det gick på tok med företaget och ersättande flygbolag måste hittas till hotade linjer.

- Avsikten var att bedöma hur länge bolaget kunde överleva eftersom nåt annat bolag måste in på den aktuella linjen i Sverige, det här började 2015, säger Arne Karyd.

Kan kapitaliseringen rädda Nextjet?

Karyd ställer sig tveksam till om den nyemission som bolaget meddelat om räcker till för att övertyga Transportstyrelsen i Sverige.

Siffrorna från 2016 talar enligt Karyd sitt tydliga språk.

- Om man jämför det som revisorn påpekat, det vill säga att det finns en skillnad på 111 miljoner kronor mellan bolagets kortfristiga skulder och kortfristiga fordringar så räcker det inte långt med en nyemission på 42,5 miljoner kronor och en kapitalisering på totalt 70 miljoner kronor.

- Min gissning är att kapitaltillskottet inte räcker till och licensen dras in.

EU direktiv styr licensen

Transportstyrelsen i Sverige behöver enligt enhetschefen Simon Posluk åtminstone ett par veckors tid att behandla Nextjets ansökan om permanent tillstånd.

Det betyder att ansökan måste vara inne allra senast i månadsskiftet oktober-november, helst förstås så tidigt som möjligt för att trygga biljettförsäljningen.

- Vi utgår från det regelverk som finns, vi följer EU:s differentieringsdirektiv som styr den operativa licensen. Där tittar man på ett företags möjligheter att sköta den operativa verksamheten under en rullande tolv månaders period. Det är den prövning vi gör av bolaget hela tiden, säger Posluk.

Nextjet säljer biljetter trots läget

I dagens läge säljer Nextjet biljetter för tiden efter den 17 november trots att ingen vet om bolaget får licens att flyga.

- Jag har ställt en fråga till Transportstyrelsen om det verkligen är lagligt att sälja biljetter på det här viset, säger Arne Karyd.

Enhetschef Simon Posluk vid Transportstyrelsen i Sverige säger i en kommentar att det är en relevant fråga men att det är en sak för Konsumentverket.

De båda myndigheterna håller kontakt med varandra i den här frågan men Simon Posluk hänvisar till ansvariga tjänsteman på Konsumentverket som inte gick att nå för en kommentar på måndagen.

På tisdagen säger Maja Lindstrand vid Konsumentverket att frågan är känslig och att den undersöks. Enligt henne kommer Konsumentverket att fatta ett beslut under den här veckan.

Förlorade pengar

Ifall man har köpt en biljett för tiden efter 17 november och Nextjet inte får sin licens räknar Arne Karyd med att de pengarna är förlorade. Samma sak gäller Herrfors pengar i bolaget.

- Jag föreställer mig att de kommer längst ner i prioritetsordningen, säger Karyd.

Upphandling vore bättre

Herrfors Ab i Jakobstad har gått in som delägare i Nextjet men en upphandling av flyglinjen är ett annat alternativ.

Det är i sig lovvärt att stöda flyglinjer menar Karyd men upphandling vore enligt honom ett betydligt enklare och billigare alternativ.

- Det är väldigt omständigt att stöda en flyglinje via delägarskap i ett konkursmässigt svenskt flygbolag som i huvudsak förlorar pengar i Sverige. Det finska kapitaltillskottet äts upp av förlustaffärer i Sverige och inte av linjen Arlanda-Kronoby.

- Det hade varit mycket enklare att upphandla verksamheten och förmodligen mycket billigare. Varför hålla hela bolaget under armarna när man bara behöver en linje?

Entré vid flygplatsen i Kronoby
Bildtext Kronoby flygplats.
Bild: YLE/ Carl-Magnus Långkvist

Enligt Arne Karyd är det engelska bolaget BMI en möjlig partner i upphandlingssammanhang. De sköter flera utrikeslinjer i Sverige.

Nextjets styrelseordförande Peter Boström har inte gått att nå för en kommentar

Artikeln har kompletterats med en kommentar från Konsumentverket
i Sverige 5.9 2017 kl. 10.10.

Diskussion om artikeln