Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Attendo om vårdkonflikten: Personbyten inom Raseborgs stad har försvårat samarbetet

Från 2017
Uppdaterad 05.09.2017 13:18.
En klient på ett serviceboende.
Bildtext Attendo anser att personaldimensioneringen för det mesta är tillräcklig.
Bild: Yle/Minna Almark

Samarbetet mellan Raseborgs stad och vårdbolaget Attendo har försämrats sedan år 2014. Orsaken är att tjänstemän i Raseborg har bytts ut, säger Attendo.

- Samarbetet med Raseborgs stad fungerade utmärkt när Attendo kom till Raseborg, säger Lauri Korkeaoja som är chef för kommunikation och samhällsrelationer på Attendo.

Mellan åren 2009 och 2014 hade vårdbolaget inga problem med staden, men efter att vissa personer byttes ut har samarbetet blivit utmanande, säger Korkeaoja.

- Under den här perioden har det varit flera val och tjänstemannakåren har bytt och det har säkert påverkat situationen.

Lauri Korkeaoja nämner inga namn eftersom han personligen inte har varit i kontakt med Raseborgs tjänstemän.

Konflikten inflammerades år 2015

Det finns också andra orsaker till att stämningen mellan vårdbolaget och Raseborg inte är den bästa, säger Lauri Korkeaoja.

- Samarbetet försvagades också efter att Raseborg av någon anledning försökte konkurrensutsätta vårdfastigheten som Attendo hade låtit bygga och som Attendo hade ett långvarigt kontrakt med.

Det var år 2015 som Raseborg ville konkurrensutsätta äldrevården på Villa Pentby i Karis. Staden hade då ett hyresavtal med fastighetsägaren Tyvene Oy och ett separat serviceavtal med Attendo, som skötte verksamheten i fastigheten. Båda avtalen löpte ut i augusti 2016.

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Villa Pentby har runt 60 vårdplatser.
Bild: Yle/Minna Almark

Men Tyvene vägrade att hyra ut huset till Raseborgs stad. Enligt fastighetsbolagets vd handlade det om hur man tolkade de avtal som slöts redan år 2009 med Attendo.

Fastighetsägaren Tyvene meddelade också att man ville undvika en konflikt med Attendo, som var en god kund på många håll i landet.

Staden kräver hundratusentals euro av Attendo

Konflikten mellan Attendo och Raseborg har åter blivit aktuell. Staden kräver nu 350 000 euro i kompensation för att Attendo inte uppfyller avtalet för äldreboendena Villa Stella i Ekenäs och Villa Pentby i Karis.

Dels har personalstyrkan på de båda vårdhemmen varit mindre än avtalet med staden förutsätter. Dels har det varit problem med städningen på Villa Pentby.

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Attendo har haft verksamhet i Raseborg sedan år 2009.
Bild: Yle/Minna Almark

Social- och hälsovårdsnämndens ordförande Karl von Smitten (SFP) har i hårda ordalag kritiserat Attendo. Bland annat menar han att vårdbolaget har satt i system att underskrida den överenskomna personalstyrkan. Attendo har vid två tidigare tillfällen betalat ersättning åt Raseborgs stad på grund av det.

”Utmaning att rekrytera personal i Raseborg”

Lauri Korkeaoja medger att det har varit en utmaning att rekrytera personal till Attendos äldreboenden i Raseborg.

- Därför har personaldimensioneringen ställvis varit under den nivå som avtalen förutsätter. Dimensioneringen har ändå varit över den nivå som krävs i kvalitetsrekommendationerna för vård av äldre på vårdhem.

händer. en äldre persons knäppta händer och så en yngre människas hand ovanpå
Bildtext Enligt Regionförvaltningsstyrelsen borde det finnas minst en vårdare per två klienter på resurserat serviceboende.
Bild: Mostphotos

Enligt Attendos avtal med Raseborgs stad ska personaldimensioneringen vara 0,6. Regionförvaltningsverkets rekommendationer ligger på 0,5.

Man räknar ut personaldimensioneringen genom att dividera vårdpersonalmängden på servicehemmet med antalet klienter.

- Personaldimensioneringen har huvudsakligen varit i enlighet med avtalet, det vill säga 0,6 eller högre. Det är förresten den högsta dimensioneringen som en kommun kräver i Finland när det gäller effektiverat serviceboende, säger Lauri Korkeaoja.

Korkeaoja förnekar också att Attendo skulle syssla med att systematiskt ha för lite personal på plats på sina vårdhem.

Problem med städning i 2 av 61 rum

Städningen har för det mesta fungerat bra på Villa Pentby, säger Lauri Korkeaoja.

- Under fyra månaders tid har det kommit två reklamationer som gäller städningen och efter det har missförhållandet åtgärdats. För de övriga 59 rummen på Villa Pentby har det inte kommit någon reklamation.

Raseborg har inte svarat på mötesförfrågningar

Social- och hälsovårdsnämndens ordförande von Smitten menar också att bolaget helt enkelt saknar den goda viljan att lösa konflikten med Raseborg och se till att avtalet uppfylls. Men Lauri Korkeaoja är av annan åsikt.

- Vi hoppas på en saklig diskussion. Vi har försökt ordna möten med representanter från Raseborgs stad till exempel om städningen, men vi har inte fått något svar på våra förfrågningar. Vi har kommit till alla möten som vi har bjudits till.

Attendo förhandlar för tillfället med Raseborgs stad om summan på 350 000 euro som staden kräver i kompensation för avtalsbrott.

De anställda lider av stadens anklagelser

Nu hoppas Attendo att situationen lugnar ner sig eftersom de anställda lider av att kontinuerligt läsa anklagelser från stadens representanter i media, säger Lauri Korkeaoja.

- En möjlighet kunde vara att utnämna en opartisk skiljeman som skulle lösa tvisten kring personaldimensioneringen.

Han anser att det skulle vara bäst om klienterna själv kunde välja vårdhem tillsammans med sina anhöriga. På det sättet skulle den producent som erbjuder den bästa vården klara sig bäst.

- Vi har föreslagit att Raseborgs stad tar i bruk servicesedlar som möjliggör det här.

Diskussion om artikeln