Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg och Attendo har förhandlat i god anda – men parterna är ännu inte överens

Från 2017
Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Villa Pentby är en av de vårdenheter som har satts under lupp.
Bild: Yle/Minna Almark

Raseborgs stad och vårdjätten Attendo har nu suttit ner vid förhandlingsbordet för att diskutera den reklamation staden har gjort om vården på äldreboendena Villa Stella och Villa Pentby.

Staden kräver Attendo på 350 000 euro i kompensation för avtalsbrott under våren 2017.

Det gäller för liten personalstyrka på bägge enheter och dessutom problem med städningen på Villa Pentby i Karis.

- Det finns vissa saker där vi är ense och sedan finns det saker där vi ännu måste förhandla, säger chefen för äldreservice i Raseborg Kirsi Ala-Jaakkola.

En person med gula gummihandskar torkar en köksyta med en ljusblå trasa.
Bildtext Bland annat städningen vid Villa Pentby har varit på tapeten.
Bild: Mostphotos/Wavebreakmedia

Det som händer nu är att parterna diskuterar läget på var sitt håll och sedan möts parterna igen nästa vecka (vecka 37).

För Kirsi Ala-Jaakkola betyder det i praktiken att hon talar med sin chef, social- och hälsovårdsdirektören Jeanette Pajunen.

God stämning vid förhandlingarna

I offentligheten har ordalagen från politiskt håll i Raseborg varit rätt hårda mot Attendo.

Social- och hälsovårdsnämndens ordförande, Karl von Smitten (SFP), sade nyligen till Yle Västnyland att han inte är nöjd med Attendo.

Han sade att företaget saknar den goda viljan och ett gott förhandlingsklimat.

Karl von Smitten var en av SFP:s röstmagneter i Raseborg
Bildtext Karl von Smitten.
Bild: Yle/ Marica Hildén

Chefen för äldreservice i Raseborg Kirsi Ala-Jaakkola har ändå inget illa att säga om förhandlingsklimatet med Attendo.

- Förhandlingsstämningen var bra. Det är ju arbetsuppgifter både för oss och för dem. Dem ska man ju sköta på ett sakligt sätt så det gick nog bra.

Samarbetet haltar?

Samarbetet mellan Raseborgs stad och Attendo har blivit sämre sedan år 2014, uppger Lauri Korkeaoja som är chef för kommunikation och samhällsrelationer på Attendo.

Han säger till Yle Västnyland att samarbetet löpte bättre åren 2009 till 2014, men sedan byttes personer ut inom staden och samarbetet blev sämre.

Korkeaoja nämner ändå inga personer vid namn.

Jag sköter mitt jobb såsom jag anser att det ska skötas

― Kirsi Ala-Jaakkola

Kirsi Ala-Jaakkola säger att det är svårt för henne att kommentera påståendet.

Kirsi Ala-Jaakkola.
Bildtext Kirsi Ala-Jaakkola.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Själv kom Ala-Jaakkola till staden år 2013 och ungefär ett år senare blev ansvaret för köptjänsterna och övervakningen hennes uppgift som hon delar med vårdkoordinatorn.

Men hon säger sig inte kunna kommentera om hon har haft en annan linje än någon annan i staden före henne.

- Jag sköter mitt jobb såsom jag anser att det ska skötas. Framförallt övervakar jag att avtalet följs.

Räcker inte med att följa rekommendationer

Vårdföretaget Attendo medger att det har funnits problem med att rekrytera personal och att man därför inte har uppnått nivån i avtalet.

Men Attendo lyfter fram att man har följt de rekommendationer som regionförvaltningsverket har slagit fast om en personaldimensionering på 0,5. Raseborgs avtal ligger på 0,6.

Kirsi Ala-Jaakkola vid Raseborgs stad understryker ändå att det är avtalet som gäller.

Staden konkurrensutsatte vården och valde företag på basis av resultatet.

Följder för andra

För till exempel vårdproducenten Folkhälsan innebar konkurrensutsättningen i Ekenäs att man blev tvungen att lägga ner verksamhet, säger hon.

- Attendo har vunnit på grund av att de har lovat en viss personaldimensionering och det är nog vår uppgift att se till att Attendo då också följer det.

- Deras löfte har haft stora följder för Folkhälsan. Det är också det de har lovat leverera för det pris staden betalar.

Blomsterhemmet
Bildtext Äldre måste flytta från Folkhälsans enhet Blomsterhemmet då Folkhälsan förlorade konkurrensutsättningen om vården till Attendo.
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Ala-Jaakkola poängterar också att rekommendationerna handlar om en miniminivå för personaldimensioneringen.

Beroende på hurudana behov människorna som bor på enheten har kan staden definiera personaldimensioneringen högre än rekommendationerna, säger hon.

Säga upp avtalet?

I offentligheten har det också från stadens sida kastats fram att Raseborg kunde överväga att säga upp avtalet med Attendo, särskilt då det gäller Villa Pentby i Karis.

Kirsi Ala-Jaakkola är försiktig i sitt uttalande och säger att det framförallt nu handlar om att se vad man tänker göra när avtalet löper ut den sista augusti år 2018.

Det finns en möjlighet att använda en option om att förlänga avtalet med ett år.

- Jag tycker att vi nu ska överväga om vi ska ta i bruk ett optionsår eller ska det bli en konkurrensutsättning tidigare.

Har staden alternativ?

Frågan som har lyfts upp är om staden egentligen har några andra optioner då det företag som hyr ut byggnaden Villa Pentby hittills har favoriserat Attendo.

Kirsi Ala-Jaakkola konstaterar att ett äldreboende inte nödvändigtvis behöver finnas i Karis eftersom det är för äldre i Raseborg staden producerar service.

Det finns företag som bygger på olika håll i staden.

- Det kan ju hända att där finns sådana som också skulle vara intresserade av att ge en offert. Det hinner hända saker på ett år.

Inga diskussioner om utomstående part

Från Attendos sida har man lyft fram möjligheten till en opartisk skiljeman som skulle lösa tvisten kring personaldimensioneringen.

Chefen för äldreservice i Raseborg Kirsi Ala-Jaakkola säger att något sådant inte nu diskuteras.

- I detta nu ser jag nog inget behov av en sådan.

Når lösning genom förhandlingar

Ala-Jaakkola tror att parterna nog ska kunna förhandla sig fram till en lösning.

- Det vill jag tro på. Vi kommer ju att fortsätta med den här uppföljningen och kommer för vår del göra vårt bästa för att följa upp det.

- Jag hoppas verkligen på att man då också från Attendos håll vill fylla kraven i avtalet och se till att våra äldre får en så bra service som möjligt.

Diskussion om artikeln