Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå lokalservice efterlyser mera närproducerad mat

Från 2017
Salladshuvuden
Bildtext Lokalproducerade grönsaker blir förhoppningsvis mer konkurrenskraftiga.
Bild: Yle/Ylva Vikström

Lokala odlare får ofta höra att de producerar för lite för den offentliga sektorn. Nu bjuder Borgå lokalservice in till samtal för att kartlägga en möjlig förändring inför nästa konkurrensutsättning.

Vill du sälja dina närproducerade produkter till affärsverket Borgå lokalservice?

Så inleder affärsverket sin inbjudan till ett möte för att kartlägga samarbetsmöjligheterna med livsmedelsproducenter, leverantörer och jordbrukare i Borgå.

- Syftet är att ta reda på om det finns det lokala leverantörer och producenter i Borgå som vi inte känner till, säger Annika Malms-Tepponen, verkställande direktör för Borgå lokalservice.

Annika Malms-Tepponen, vd för affärsverket Borgå lokalservice.
Bildtext Annika Malms-Tepponen
Bild: Yle/Hanna Othman

- Vi har redan fört samtal med lantbrukarnas organisationer och bland annat besökt Borgå Potatis och Robbes lilla trädgård. Och vi har fått med Henrikssons bageri som leverantör, säger Malms-Tepponen.

Med en öppen inbjudan önskar Borgå lokalservice att alla som har intresse och något de tror att de kan sälja skall delta.

- Det är värt ett försök, tror Malms-Tepponen.

Hur lokalt är tillräckligt lokalt?

- Våra livsmedel är redan till största del inhemska så det är inte det vi är ute efter. Med lokalt menar jag Borgå och med regionalt Östnyland, säger Annika Malms-Tepponen.

Det är i första hand grönsaker och rotfrukter som affärsverket är ute efter. Men produkterna köps inte in råa, utan kräver någon form av förbehandling. Potatisen skall vara tvättad och vid behov processad.

Nypotatis
Bild: Mikael Crawford/Yle

Potatis från Vessö

Att hitta lokal tvättad potatis verkar vara komplicerat för stadens beslutsfattare.

I Östnyland (5.9.2017) nämner nämligen Borgå Potatis verkställande direktör Roger Nyqvist, att företaget kan leverera både borstad och färdigt tvättad potatis från Vessö.

Det här är något stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen inte har känt till, inte heller Annika Malms-Tepponen.

- Borgå potatis har ingen egen potatis. De är en grossist. Det här med tvättad potatis var nog en nyhet jag läste på webben. Det var inte riktigt i linje med de diskussioner som vi har fört. När vi var på besök i augusti fick vi en annan uppfattning, säger Malms-Tepponen.

Grönsaker
Bildtext Ekologiska morötter på Borgå torg.
Bild: YLE / Hanna Othman

Förutom potatis önskas sallad samt förbehandlade, tvättade och styckade rotfrukter.

Färska brödprodukter är av stort intresse, specifikt sådana som följer de nationella näringsrekommendationerna i fråga om salthalten.

Livsmedlen via Kesko?

Med de avtal som Borgå lokalservice har undertecknat med Kesko finns ett mycket begränsat utrymme för att köpa in närproducerade livsmedel.

Affärsverkets volymer är så pass stora att anskaffningslagens gränser snabbt kommer emot. Borgå lokalservice tillreder dagligen måltider för omkring 10 000 matgäster.

Om en kommun önskar förändringar i direkthandeln skall man börja förbereda i god tid.

Om en kommun önskar en förändring i direkthandeln med producenter skall man börja förbereda i god tid.

- Att konkurrensutsätta livsmedel behöver förberedas i ett och ett halvt år. Därför måste vi nu dra upp riktlinjerna för följande konkurrensutsättning som blir aktuell under nästa år, betonar Malms-Tepponen.

En korg med flera olika gräddade bröd mot en vit bakgrund.
Bildtext Lokala bröd lämpar sig bra för direkthandel
Bild: Mostphotos

- Budgeten för livsmedelsinskaffningen rör sig kring maximalt fyra miljoner euro på årsnivå och jag tror att cirka 10 % av volymen kunde komma från lokala producenter, säger Malms-Tepponen.

När det gäller sammanskaffningen av volymprodukter har staden sparat in in 300 000 euro per år sedan senaste upphandling. Det beslutet anser Malms-Tepponen att inte borde rivas upp.

Beslutsfattarna diskuterar det nya centralköket och närproducerad mat inom ramen för fullmäktiges aftonskola onsdagen den 6.9.

Borgå lokalservice diskuterar i sin tur framtiden med lokala producenter och leverantörer i Borgå tisdagen den 26.9.2017.

Diskussion om artikeln