Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Biskopsmötets utredning: Kyrkan ska hålla fast vid vigselrätten och viga också samkönade par

Från 2017
Ett brudpar går med ryggen till kameran längs mittgången i en kyrka.
Bild: Mostphotos

Kyrkan ska inte ge upp vigselrätten enligt en utredning som Finlands biskopar har beställt. Rapporten visar att kyrkans vigselrätt har ett starkt stöd bland församlingsmedlemmarna.

Utredningen, som är gjord av professor Eila Helander, överlämnades till biskopsmötet på onsdagen.

Enligt en enkät som Kyrkans forskningscentral har gjort för utredningen anser endast 18 procent av finländarna och 11 procent av kyrkans medlemmar att kyrkan borde ge upp vigselrätten.

Arkkipiispa Kari Mäkinen Kajaanin Runoviikolla 2016.
Bildtext Ärkebiskop Kari Mäkinen har sagt att kyrkan inte borde avsäga sig vigselrätten.
Bild: Yle/Jani Tanskanen

Om kyrkan skulle avsäga sig vigselrätten skulle det få följder för hela samhället, för av alla dem som har vigselrätt är en klar majoritet präster inom den evangelisk-lutherska kyrkan.

Sammanlagt finns det 5 600 personer med vigselrätt i Finland. Av dem är nästan 4 000 evangelisk-lutherska präster, då också de pensionerade prästerna räknas in.

Inom den ortodoxa kyrkan och andra religiösa samfund finns ungefär 950 personer med vigselrätt, medan 650 personer har rätt att viga borgerligt.

Ska kyrkan viga par av samma kön?

Diskussionen om kyrkans vigselrätt kom i gång i och med lagen om könsneutralt äktenskap som trädde i kraft i våras. Det var också därför som biskoparna beslöt att utreda vigselrätten.

Biskopsmötet slog i fjol höstas fast att äktenskapet är mellan man och kvinna.

Professor Eila Helander föreslår ändå en kompromiss, som skulle göra det möjligt för samkönade par att gifta sig i kyrkan.

Helanders förslag är att kyrkan står fast vid sin nuvarande äktenskapsståndpunkt, men samtidigt accepterar att det inom kyrkan finns en annan teologiskt motiverad linje vad gäller vigslar och välsignelser.

Då kan präster välja att viga samkönade par och ändå fortsätta att verka inom samma kyrka.

Om kyrkan inte lyckas lösa frågan om samkönade vigslar profilerar den sig i offentligheten genom sina åsikter om kön och sexualitet, i stället för genom sin grunduppgift.

Även om kyrkan skulle avstå från vigselrätten skulle det inte lösa frågan om välsignelse av samkönade par som gift sig borgerligt, påpekar Helander i utredningen.

I fjol ingicks sammanlagt 24 464 äktenskap och av dem vigde den evangelisk-lutherska kyrkan knappt hälften, 11 188.

Av de kyrkomedlemmar som ingick äktenskap i fjol vigdes 57 procent i kyrkan, enligt statistiken.

Bröllop i Mikaelskyrkan i Åbo.

Biskopsmötet: Kyrklig vigsel gäller man och kvinna

Samkönade par kan inte komma i fråga.

Diskussion om artikeln