Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Cisterner i Isnäs hamn ska bort i höst

Från 2017
Uppdaterad 07.09.2017 21:01.
Skrotbåtar
Bildtext En av flere skrotbåtar vid Isnäs hamn.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

I somras anmäldes ett oljeutsläpp i Pernåviken. Orsaken antogs komma från Isnäs hamn. Lovisa stads miljöskydd uppmanar nu fartygsägare och hamnen att föra bort cisterner som kan utgöra hot mot miljön.

Den 25.7 skrev Yle Östnyland om ortsbon Marja Martas som upptäckte ett oljeutsläpp i Pernåviken.

Räddningsverket ryckte ut, undersökte oljeutsläppet och drog slutsatsen att det högst antagligen kommit från Isnäs hamn.

Oljefilm på vattenytan i Pernåviken
Bildtext Grumligt vatten vid Isnäs hamn.
Bild: Marja Martas (privat foto)

Eftersom Martas upplevde att utsläppet hotade miljön och dessutom hade förstört vistelsen på sommarstugan lämnade hon in en anmälan till miljöskyddet i Lovisa stad.

Utsläppet skedde medan stadens anställda var på semester, varefter åtgärder vidtogs.

- Vi var på plats och redde ut det hela senare i efterskott, men hittade inga spår av oljeutsläpp, säger miljövårdsinspektör Maud Östman.

Miljöskyddet undersökte sedan hela hamnområdet för att utreda potentiella risker med tanke på liknande problem i framtiden.

I hamnen finns ett fartyg med cisterner på däck. Cisternerna har möjligen oljigt vatten i sig. Miljöskyddet försöker nå ägaren för att få dem bortförda.

- Vi försöker göra något åt de här cisternerna före vintern, säger Östman.

Tynnyriliiga toi Suomeen 800 kiloa hasista. MOT selvittää, miten juttu liittyy Jari Aarnion tutkintaan.
Bildtext Oljefat i Isnäs hamn
Bild: Yle, MOT

- Vi har också uppmanat hamnen att städa bort cisterner och föra dem till sakenlig hantering.

På ägarnas och hamnens ansvar

Det har länge varit problem att nå fartygens ägare, men i det här fallet är ansvaret delat.

- Ägarna är första ansvariga eftersom cisternerna tillhör dem, men sedan har hamnen ett andra ansvar som hamn och markägare, menar Östman.

Förutom Marja Martas anmälan har även en annan markägare kontaktat miljöskyddet. Det gällde en oljig film på vattenytan, men den här gången gjordes iakttagelsen på Påsalöfjärden.

Om de inte vill ha den här typen av fartyg måste de uppmana ägarna att söka sig annanstans.

Miljövårdsinspektör Maud Östman säger att de har regelbunden kontakt med Isnäs Port. Miljöskyddet har påmint företaget om att det är de som har tagit emot fartygen och uppbär hamnavgifter.

- Om de inte vill ha den här typen av fartyg måste de själva uppmana ägarna att söka sig någon annanstans, säger Östman.

- Det är förstås det samma ur miljösynvinkel, att där åtminstone inte finns fartyg som kan utgöra en miljörisk, konstaterar hon.

Diskussion om artikeln