Hoppa till huvudinnehåll

Sluta panta

Sluta panta-regler

Från 2017
Uppdaterad 16.02.2018 15:51.
sluta panta
Bild: YLE

Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss och vi har därför några regler som vi alltid följer.

Du har rätt att vara anonym, vilket betyder att det du berättar stannar mellan dig och handledaren.

Ifall handledaren misstänker stor oro för dig eller andras liv och hälsa har handledaren skyldighet att ta ärendet vidare till polisen eller barnskyddet.

Ifall handledaren misstänker stor oro och behöver ta ärendet vidare är hen i mån av möjlighet skyldig att informera den unga om detta.

Vi godkänner inte:

• kränkningar av något slag
• osanna uppgifter som gäller någons privatliv
• spridning av sekretessbelagda uppgifter
• hets mot folkgrupp
• brottslighet
• svordomar eller vulgära uttryck
• länkar som inte stöder diskussionen
• kommersiella inlägg
• inlägg som innehåller person- eller kontaktuppgifter av en annan enskild

Den ungas rättigheter och skyldigheter

• Den unga har rätt att veta ifall han/han kan ta kontakt anonymt
• Den unga har rätt att veta i vilken mån diskussionerna på chatten, privat eller allmänt, är konfidentiella
• Den unga har rätt till förtroendefull, trygg och rättvis service
• Den unga hänvisas vid behov vidare till annan service
• Den unga är skyldig att följa tjänstens och chattens regler

Handledarens rättigheter och skyldigheter

• Handledaren har rätt att befatta sig i beteende som bryter mot tjänstens och chattens regler
• Handledaren binder sig till att arbeta enligt den bakomliggande organisationens principer och värden
• Handledaren har rätt att förbigå tystnadsplikten ifall han/hon får kännedom om en redan utförd eller planerande av en brottslig handling eller vid uppstådd oro som berör barnskyddsliga ärenden. Ifall handledaren förbigår tystnadsplikten är han/hon i mån av möjlighet skyldig att informera den unga om detta.
• På chatten fungerar handledarna som vuxna stödpersoner för de unga
• Handledarens stöd är sakligt och pålitligt
• Handledaren kan ge förslag men gör inga beslut åt den unga
• Handledaren håller inte kontakt med den unga utanför arbetstiden

På chatten gäller även X3M:s regler.

Diskussion om artikeln